Przejdź do treści

Usługi

Zamówienia Publiczne Podlegające PZP - Usługi

12.02.2020

Wykonanie usługi diagnostyki, naprawy i okresowego przeglądu chromatografu cieczowego: HPLC Waters Alliance 2695 - ZP 3/2020

Wykonanie usługi diagnostyki, naprawy i okresowego przeglądu chromatografu cieczowego: HPLC Waters Alliance 2695-ZP-3/2020

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. SIWZ.