Przejdź do treści

Usługi

Zamówienia Publiczne Podlegające PZP - Usługi

14.05.2019

Usługa przeglądu i konserwacji chromatografu cieczowego firmy Waters ACQUITY UPLC H-Class System ZP-9/2019.

26.04.2019

Usługa przeglądu i konserwacji chromatografu cieczowego firmy Waters-Sprawa ZP-7/2019.

17.01.2019

Świadczenie obsługi prawnej w wybranych zagadnieniach bieżącej działalności statutowej dla WSSE w Warszawie- Sprawa ZP-4/2019.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Świadczenie obsługi prawnej w wybranych zagadnieniach bieżącej działalności statutowej dla WSSE w Warszawie- Sprawa ZP-4/2019.

 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu,
  2. Załączniki.

 

23.01.2019r.

  1. Informacja z otwarcia ofert.

24.01.2019r.

  1. Informacja o wyborze oferty.

31.01.2019r.

  1. Informacja o udzieleniu zamówienia.