Przejdź do treści

Usługi

Zamówienia Publiczne Podlegające PZP - Usługi

--- 17.12.2018 ---

Świadczenia usług medycznych dotyczących Medycyny Pracy dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą w Warszawie - Sprawa ZP-16/2018.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Świadczenia usług medycznych dotyczących Medycyny Pracy dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą w Warszawie  - Sprawa ZP-16/2018.

 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu,
  2. Załączniki.

 

--- 15.12.2018 ---

Świadczenie obsługi prawnej w wybranych zagadnieniach bieżącej działalności statutowej dla WSSE w Warszawie - Sprawa ZP-15/2018.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Świadczenie obsługi prawnej w wybranych zagadnieniach bieżącej działalności statutowej dla WSSE w Warszawie - Sprawa ZP-15/2018.

 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu,
  2. Załączniki.

 

--- 22.11.2018 ---

Świadczenie usług sprzątania w budynkach i utrzymanie porządku na terenie nieruchomości WSSE w Warszawie - Sprawa ZP-14/2018.

--- 20.11.2018 ---

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia dla WSSE w Warszawie - Sprawa ZP-12/2018