Przejdź do treści

Usługi

Zamówienia Publiczne Podlegające PZP - Usługi

16.06.2020

Postępowanie na usługę naprawy i okresowego przeglądu chromatografu cieczowego : HPLC Waters Alliance 2695 Sprawa ZP 16/2020.

21.05.2020

Przetarg nieograniczony na usługę wykonania naprawy i okresowych przeglądów konserwacyjnych chromatografów ZP-14/2020.

06.03.2020

Wykonanie usługi diagnostyki, naprawy i okresowego przeglądu chromatografu cieczowego : HPLC Waters Alliance 2695 ZP 7/2020.

Wykonanie usługi diagnostyki, naprawy i okresowego przeglądu chromatografu cieczowego : HPLC Waters Alliance 2695 ZP 7/2020.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. SIWZ.

18.03.2020 r.

  1. Informacja o unieważnieniu postępowania.
04.03.2020

Wykonanie usługi diagnostyki, naprawy i okresowego przeglądu chromatografu cieczowego Pro-Star firmy Varian - ZP-6/2020.

12.02.2020

Wykonanie usługi diagnostyki, naprawy i okresowego przeglądu chromatografu cieczowego: HPLC Waters Alliance 2695 - ZP 3/2020

Wykonanie usługi diagnostyki, naprawy i okresowego przeglądu chromatografu cieczowego: HPLC Waters Alliance 2695-ZP-3/2020.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. SIWZ.

 

27.02.2020 r.

  1. Informacja o unieważnieniu postępowania.