Przejdź do treści

Usługi Archiwum

Zamówienia Publiczne Podlegające PZP - Usługi Archiwum

25.11.2019

Wykonanie usługi diagnostyki chromatografu gazowego Agilent 7820A (CN13102025) z detektorem MS Agilent 5975C (US12158804) wraz z naprawą - ZP-27/2019

18.11.2019

Ogłoszenie o zam. na usługi społeczne o wart. pon. 750 000 euro, do których zast. mają przepisy art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004r. PZP (Dz.U. z 2019r.,1843) na Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia dla WSSE w Wa-wie.

Ogłoszenie o zamówieniu na na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., 1843) na Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia dla WSSE w Warszawie - ZP-26/2019.

Załączniki (.pdf) :

 1. Ogłoszenie o zamówieniu,
 2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Informacja o zamówieniu dla Wykonawców.

19.11.2019 r.

 1. Zmiana w Informacji o zamówieniu dla Wykonawców.

26.11.2019 r.

 1. Wyjaśnienia do treści Informacji o zamówieniu dla Wykonawców.

29.11.2019 r.

 1. Informacja z otwarcia ofert.

18.12.2019 r.

 1. Informacja z wyborze najkorzystniejszej oferty.

09.01.2020 r.

 1. Informacja o udzieleniu zamówienia.
13.11.2019

Świadczenie usług sprzątania w budynkach i utrzymanie porządku na terenie nieruchomości WSSE w Warszawie - ZP-24/2019.

31.10.2019

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi okresowego przeglądu i konserwacji, chromatografu jonowego firmy Dionex ICS - 500 +, ZP-20/2019.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi okresowego przeglądu i konserwacji, chromatografu jonowego firmy Dionex ICS - 500 +, ZP-20/2019

 

Załączniki (.pdf) :

 1. Ogłoszenie o zamówieniu,
 2. SIWZ wraz z załącznikami,

07.11.2019 r.

 1. Odpowiedzi na pytania.

08.11.2019 r.

 1. Informacja z otwarcia ofert.

26.11.2019 r.

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
30.10.2019

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi naprawy autosamplera G1367D w chromatografie cieczowym 6460 C firmy Agilent wraz z okresowym przeglądem konserwacyjnym urządzenia HPLC i wymianą części zużywalnych ZP-22/2019.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi naprawy autosamplera G1367D w chromatografie cieczowym 6460 C firmy Agilent wraz z okresowym przeglądem konserwacyjnym urządzenia HPLC i wymianą części zużywalnych.

 

Załączniki (.pdf) :

 1. Ogłoszenie o zamówieniu,
 2. SIWZ wraz z załącznikami,

08.11.2019 r.

 1. Informacja z otwarcia ofert.

26.11.2019 r.

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
02.08.2019

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi przeglądu okresowego i konserwacji, naprawy oraz diagnostyki chromatografów firmy Agilent Technologies, Sprawa ZP-13/2019.

01.07.2019

Usługa diagnostyki chromatografu jonowego Dionex ICS-5000+ i chromatografu cieczowego ze spektrometrem mas firmy Agilent 6460A Triple Quad LC/HS. Sprawa ZP-10/2019.

14.05.2019

Usługa przeglądu i konserwacji chromatografu cieczowego firmy Waters ACQUITY UPLC H-Class System ZP-9/2019.

26.04.2019

Usługa przeglądu i konserwacji chromatografu cieczowego firmy Waters-Sprawa ZP-7/2019.

17.01.2019

Świadczenie obsługi prawnej w wybranych zagadnieniach bieżącej działalności statutowej dla WSSE w Warszawie- Sprawa ZP-4/2019.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Świadczenie obsługi prawnej w wybranych zagadnieniach bieżącej działalności statutowej dla WSSE w Warszawie- Sprawa ZP-4/2019.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Załączniki.

 

23.01.2019r.

 1. Informacja z otwarcia ofert.

24.01.2019r.

 1. Informacja o wyborze oferty.

31.01.2019r.

 1. Informacja o udzieleniu zamówienia.
--- 17.12.2018 ---

Świadczenia usług medycznych dotyczących Medycyny Pracy dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą w Warszawie - Sprawa ZP-16/2018.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Świadczenia usług medycznych dotyczących Medycyny Pracy dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą w Warszawie  - Sprawa ZP-16/2018.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu,
 2. Załączniki.

 

19.12.2018

ZAPYTANIA DO TREŚCI „INFORMACJI DLA WYKONAWCY” I WYJAŚNIENIA

 1. Zapytania do treści „INFORMACJI DLA WYKONAWCY” i wyjaśnienia.

20.12.2018

Informacja z otwarcia ofert

 1. Informacja z otwarcia ofert.


Informacja o wyborze oferty

 1. Informacja o wyborze oferty.
--- 15.12.2018 ---

Świadczenie obsługi prawnej w wybranych zagadnieniach bieżącej działalności statutowej dla WSSE w Warszawie - Sprawa ZP-15/2018.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Świadczenie obsługi prawnej w wybranych zagadnieniach bieżącej działalności statutowej dla WSSE w Warszawie - Sprawa ZP-15/2018.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu,
 2. Załączniki.

 

21.12.2018

Informacja z otwarcia ofert

 1. Informacja z otwarcia ofert.

28.12.2018

Informacja o wyborze oferty

 1. Informacja o wyborze oferty.

10.01.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania

 1. Informacja o unieważnieniu postępowania.

11.01.2019

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 1. Informacja o nieudzieleniu zamówienia.
--- 22.11.2018 ---

Świadczenie usług sprzątania w budynkach i utrzymanie porządku na terenie nieruchomości WSSE w Warszawie - Sprawa ZP-14/2018.

--- 20.11.2018 ---

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia dla WSSE w Warszawie - Sprawa ZP-12/2018

--- 16.11.2017 ---

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia dla WSSE w Warszawie - Sprawa ZP-8/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579)

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia dla WSSE w Warszawie - Sprawa ZP-8/2017

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu,
 2. Załącznik Nr 1 - Informacja dla Wykonawcy,
 3. Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy,
 4. Załącznik Nr 3 - Wykaz wykonanych / wykonywanych usług,
 5. Załącznik Nr 4 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia,
 6. Załącznik Nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki Wykonawcy,
 7. Załącznik Nr 6 – Wzór umowy.

 

23.11.2017r.

Zapytania do treści "Informacji dla Wykonawcy" i wyjaśnienia

 1. Zapytania do treści "Informacji dla Wykonawcy" i wyjaśnienia

 

28.11.2017r.

Informacja z otwarcia ofert

 1. Informacja z otwarcia ofert
15.12.2017r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

 1. Informacja o udzieleniu zamówienia
--- 24.10.2017 ---

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzątania w budynkach i utrzymanie porządku na terenie nieruchomości WSSE w Warszawie -ZP 7/2017

--- 20.04.2017 ---

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu służbowego - Sprawa ATZ.272.15.2017

20.04.2017r.

PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO - SPRAWA ATZ.272.15.2017

 1. Ogłoszenie o przetargu,
 2. Załącznik Nr 1  – Formularz ofertowy,
 3. Załącznik Nr 2  – Wzór umowy
11.05.2017r.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

 1. Rozstrzygnięcie przetargu publicznego na sprzedaż samochodu służbowego
--- 15.11.2016 ---

Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług sprzątania w budynkach i utrzymanie porządku na terenie nieruchomości WSSE w Warszawie- Sprawa ZP-14/2016

--- 7.11.2016 ---

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., 2164 z późn. zm.)

07.11.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., 2164 z późn. zm.)
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia dla WSSE w Warszawie - Sprawa ZP-12/2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Załącznik Nr 1 - Informacja dla Wykonawcy
 3. Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 3 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług
 5. Załącznik Nr 4 - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia
 6. Załącznik Nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia
 7. Załącznik Nr 6 - Wzór umowy

16.11.2016 r.

ZAPYTANIA DO TREŚCI "INFORMACJI DLA WYKONAWCY" I WYJAŚNIENIA

 1. Zapytania i wyjaśnienia.

23.11.2016 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 1. Informacja z otwarcia ofert.

01.12.2016 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 1. Informacja o wyborze oferty.

12.12.2016 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 1. Informacja o udzieleniu zamówienia.
--- 25.03.2016 ---

Przetarg nieograniczony na sprzątanie przez 8 miesięcy pomieszczeń w budynku i utrzymanie porządku na terenie nieruchomości w warszawie przy ul. Żelaznej 79 i ul nowogrodzkiej 82 - ZP 5/2016