Przejdź do treści

Usługi Archiwum

Zamówienia Publiczne Podlegające PZP - Usługi Archiwum

--- 17.12.2018 ---

Świadczenia usług medycznych dotyczących Medycyny Pracy dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą w Warszawie - Sprawa ZP-16/2018.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Świadczenia usług medycznych dotyczących Medycyny Pracy dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą w Warszawie  - Sprawa ZP-16/2018.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu,
 2. Załączniki.

 

19.12.2018

ZAPYTANIA DO TREŚCI „INFORMACJI DLA WYKONAWCY” I WYJAŚNIENIA

 1. Zapytania do treści „INFORMACJI DLA WYKONAWCY” i wyjaśnienia.

20.12.2018

Informacja z otwarcia ofert

 1. Informacja z otwarcia ofert.


Informacja o wyborze oferty

 1. Informacja o wyborze oferty.
--- 15.12.2018 ---

Świadczenie obsługi prawnej w wybranych zagadnieniach bieżącej działalności statutowej dla WSSE w Warszawie - Sprawa ZP-15/2018.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Świadczenie obsługi prawnej w wybranych zagadnieniach bieżącej działalności statutowej dla WSSE w Warszawie - Sprawa ZP-15/2018.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu,
 2. Załączniki.

 

21.12.2018

Informacja z otwarcia ofert

 1. Informacja z otwarcia ofert.

28.12.2018

Informacja o wyborze oferty

 1. Informacja o wyborze oferty.

10.01.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania

 1. Informacja o unieważnieniu postępowania.

11.01.2019

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 1. Informacja o nieudzieleniu zamówienia.
--- 22.11.2018 ---

Świadczenie usług sprzątania w budynkach i utrzymanie porządku na terenie nieruchomości WSSE w Warszawie - Sprawa ZP-14/2018.

--- 20.11.2018 ---

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia dla WSSE w Warszawie - Sprawa ZP-12/2018

--- 16.11.2017 ---

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia dla WSSE w Warszawie - Sprawa ZP-8/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579)

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia dla WSSE w Warszawie - Sprawa ZP-8/2017

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu,
 2. Załącznik Nr 1 - Informacja dla Wykonawcy,
 3. Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy,
 4. Załącznik Nr 3 - Wykaz wykonanych / wykonywanych usług,
 5. Załącznik Nr 4 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia,
 6. Załącznik Nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki Wykonawcy,
 7. Załącznik Nr 6 – Wzór umowy.

 

23.11.2017r.

Zapytania do treści "Informacji dla Wykonawcy" i wyjaśnienia

 1. Zapytania do treści "Informacji dla Wykonawcy" i wyjaśnienia

 

28.11.2017r.

Informacja z otwarcia ofert

 1. Informacja z otwarcia ofert
15.12.2017r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

 1. Informacja o udzieleniu zamówienia
--- 24.10.2017 ---

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzątania w budynkach i utrzymanie porządku na terenie nieruchomości WSSE w Warszawie -ZP 7/2017

--- 20.04.2017 ---

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu służbowego - Sprawa ATZ.272.15.2017

20.04.2017r.

PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO - SPRAWA ATZ.272.15.2017

 1. Ogłoszenie o przetargu,
 2. Załącznik Nr 1  – Formularz ofertowy,
 3. Załącznik Nr 2  – Wzór umowy
11.05.2017r.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

 1. Rozstrzygnięcie przetargu publicznego na sprzedaż samochodu służbowego
--- 15.11.2016 ---

Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług sprzątania w budynkach i utrzymanie porządku na terenie nieruchomości WSSE w Warszawie- Sprawa ZP-14/2016

--- 7.11.2016 ---

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., 2164 z późn. zm.)

07.11.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., 2164 z późn. zm.)
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia dla WSSE w Warszawie - Sprawa ZP-12/2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Załącznik Nr 1 - Informacja dla Wykonawcy
 3. Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 3 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług
 5. Załącznik Nr 4 - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia
 6. Załącznik Nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia
 7. Załącznik Nr 6 - Wzór umowy

16.11.2016 r.

ZAPYTANIA DO TREŚCI "INFORMACJI DLA WYKONAWCY" I WYJAŚNIENIA

 1. Zapytania i wyjaśnienia.

23.11.2016 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 1. Informacja z otwarcia ofert.

01.12.2016 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 1. Informacja o wyborze oferty.

12.12.2016 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 1. Informacja o udzieleniu zamówienia.
--- 25.03.2016 ---

Przetarg nieograniczony na sprzątanie przez 8 miesięcy pomieszczeń w budynku i utrzymanie porządku na terenie nieruchomości w warszawie przy ul. Żelaznej 79 i ul nowogrodzkiej 82 - ZP 5/2016