Przejdź do treści

Roboty budowlane archiwum

--- 21.08.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na przystosowanie pomieszczenia WC i urządzeń higieniczno-sanitarnych dla osób z niepełnosprawnościami.

--- 12.07.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na wyposażenie pochylni oraz schodów przed budynkiem i wewnątrz budynku w WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i Nowogrodzkiej 82 w poręcze.

--- 12.07.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie oznaczenia miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami i oznaczenia miejsc postojowych na parkingu w WSSE w Warszawie.

--- 28.06.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie lady - biura podawczego w WSSE w Warszawie.

--- 28.06.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie szklanej zabudowy punktu poboru próbek w WSSE w Warszawie.

--- 22.01.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na zbicie odstającego tynku ze ścian budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 82.