Przejdź do treści

Dostawy

28.06.2019

Dostawa w formie dzierżawy na okres 12 miesięcy chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas (LC/MS/MS) i zestawu komputerowego do obsługi chromatografu.

Dostawa w formie dzierżawy na okres 12 miesięcy chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas (LC/MS/MS), zestawu komputerowego do obsługi chromatografu wraz z instalacją, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu, przeglądami i konserwacjami w okresie gwarancji

 

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia.pdf

 

07.06.2019

Dostawa i montaż rolet okiennych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę i montaż rolet okiennych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

 

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia.pdf

 

21.05.2019

Dostawa chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas (LC/MS/MS), zestawu komputerowego do obsługi chromatografu wraz z instalacją.

 

21.05.2019 r.

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas (LC/MS/MS), zestawu komputerowego do obsługi chromatografu wraz z instalacją, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu, przeglądami i konserwacjami w okresie gwarancji.

 

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia.pdf

 

21.05.2019

Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas (GC/MS/MS), zestawu komputerowego do obsługi oprogramowania.

 

21.05.2019 r.

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas (GC/MS/MS), zestawu komputerowego do obsługi oprogramowania umożliwiającego sterowanie pracą chromatografu wraz z instalacją, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu, przeglądami i konserwacjami w okresie gwarancji

 

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia.pdf

 

16.04.2019

Szacowanie wartości zamówienia zakup 6 szt. mikroskopów.

 

30.04.2019

Materiał w formacie PDF 

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia.

 

16.04.2019

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę przedmiotów przeznaczonych na nagrody finału Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu dla WSSE w Warszawie.

 

16.04.2019

Materiał w formacie PDF 

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia.

 

8.03.2019

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę inkubatora laboratoryjnego z chłodzeniem, dla WSSE w Warszawie.

 

8.03.2019

Materiał w formacie PDF 

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia.

 

26.02.2019

Szacowanie wartości zamówienia na dostawa autoklawu do sterylizacji pożywek mikrobiologicznych wraz z montażem, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji.

7.02.2019

Szacowanie wartości zamówienia na sukcesywną dostawę nowych opon letnich do pięciu samochodów (tj. 20 szt.) stanowiących własność WSSE w Warszawie.

 

7.02.2019

Materiał w formacie PDF 

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia.

 

21.01.2019

Szacowanie wartości zamówienia na sukcesywną dostawę szkła laboratoryjnego oraz tworzyw sztucznych zgodnie z planem na 2019 r dla WSSE w Warszawie.

08.01.2019

Szacowanie wartości zamówienia na sukcesywną dostawa asortymentu do chromatografów jonowych, gazowych oraz cieczowych zgodnie z planem na 2019 r dla WSSE w Warszawie.