Przejdź do treści

Dostawy Archiwum

Zamówienia Publiczne Podlegające PZP - Dostawy Archiwum

26.11.2019

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby WSSE w Warszawie, Sprawa ZP-25/2019.

8.11.2019

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, Sprawa ZP-23/2019.

29.10.2019

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę podłoży, suplementów i odczynników dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Żelaznej 79, Sprawa ZP - 21/2019.

19.09.2019

Przetarg nieog. na dostawę w formie dzierżawy na okres 36 m-cy chromatografu gazowego, zest. komputerowego do obsługi chromatografu, uruchomieniem, przeszkol. personelu, przeglądami i konserwacjami w okresie dzierżawy, ZP_19/2019.

19.09.2019

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę akcesoriów do chromatografii, cieczowej, gazowej i jonowej nr sprawy ZP-18/2019.

19.09.2019

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę podłoża wybiórczo-namnażającego z seleninem sodu SF i odczynników chemicznych- Sprawa ZP-17/2019.

12.07.2019

Przetarg nieograniczony na dostawę w formie dzierżawy chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas (LC/MS/MS), zestawu komputerowego do obsługi chrom. wraz z instalacją, uruchomieniem urządzenia i ...

Przetarg nieograniczony na dostawę w formie dzierżawy na okres 12 miesięcy chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas (LC/MS/MS), zestawu komputerowego do obsługi chromatografu wraz z instalacją, uruchomieniem urządzenia, przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia, przeglądami konserwacjami oraz naprawami w okresie gwarancji.

 

Załączniki :

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. SIWZ wraz z załącznikami.


Załączniki do edycji :

 1. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy,
 2. Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia,
 3. Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy,
 4. Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 5. Załącznik nr 5 do SIWZ Informacja w zakresie powstawania obowiązku podatkowego,
 6. Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

19.07.2019 r.

 1. Zapytania do treści SIWZ i wyjaśnienia.

24.07.2019 r.

 1. Informacja z otwarcia ofert.

02.08.2019 r.

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

10.07.2019

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę do siedziby Zamawiającego akcesoriów do chromatografii, cieczowej, gazowej i jonowej. Sprawa ZP-8/2019.

28.06.2019

Przetarg nieograni. na dostawę autoklawu do sterylizacji mikrobiologicznych wraz z montażem, uruchomieniem, oddaniem do eksploatacji, przeszkoleniem personelu i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji. Sprawa ZP-11/2019.

Przetarg nieograniczony na dostawę autoklawu do sterylizacji mikrobiologicznych wraz z montażem, uruchomieniem, oddaniem do eksploatacji, przeszkoleniem personelu i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji. Sprawa ZP-11/2019.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. SIWZ.
 3. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.
 4. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - wersja edytowalna.
 5. Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.
 6. Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia - wersja edytowalna.
 7. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy.
 8. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy - wersja edytowalna.
 9. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy - dotyczące przesłanek wykluczenia.
 10. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy - dotyczące przesłanek wykluczenia - wersja edytowalna.
 11. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy - Zakres i częstotliwość przeglądów gwarancyjnych.
 12. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy - Zakres i częstotliwość przeglądów gwarancyjnych - wersja edytowalna.
 13. Załącznik Nr 6 – Wzór umowy.
 14. Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
 15. Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wersja edytowalna.
 16. Załącznik Nr 8 - Informacja w zakresie powstawania obowiązku podatkowego.
 17. Załącznik Nr 8 - Informacja w zakresie powstawania obowiązku podatkowego - wersja edytowalna.

01.07.2019

 1. Zmiana treści SIWZ.

03.07.2019

 1. Pytania i do Treści SIWZ i Wyjaśnienia.

05.07.2019

 1. Pytania i do Treści SIWZ i Wyjaśnienia.

10.07.2019

 1. Informacja z otwarcia ofert.

16.07.2019

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
01.02.2019

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Sprawa ZP-5/2019.

01.02.2019

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Sprawa ZP-6/2019.

31.01.2019

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę testów diagnostycznych na potrzeby Laboratorium WSSE w Warszawie. Sprawa ZP-3/2019.

18.01.2019

Przetarg nieograniczony na dostawę podłoży na potrzeby Laboratoriów WSSE w Warszawie. Sprawa ZP-1/2019.

Przetarg nieograniczony na dostawę podłoży na potrzeby Laboratoriów WSSE w Warszawie. Sprawa ZP-1/2019.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. SIWZ.
 3. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.
 4. Załącznik Nr 2 - Formularz kalkulacji cenowej – opis przedmiotu zamówienia.
 5. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy - dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 6. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy - dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
 7. Załącznik Nr 5 – Wzór umowy.
 8. Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

22.01.2019

 1. Zapytania do treści SIWZ i wyjaśnienia.

24.01.2019

 1. Drugie zapytania do treści SIWZ i wyjaśnienia.

24.01.2019

 1. Trzecie zapytania do treści SIWZ i wyjaśnienia.

24.01.2019

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

28.01.2019

 1. Informacja z otwarcia ofert.

01.02.2019

 1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej część. III zamówienia.

07.02.2019

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

13.02.2019

 1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla cz. IV I VIII zamówienia, unieważnienie postępowania dla cz. X zamówienia.

15.02.2019

 1. Zawiadomienie  o unieważnieniu czynności  oceny i wyboru najkorzystniejszej  oferty oraz powtórzeniu czynności oceny ofert.

18.02.2019

 1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części I, II, IX zamówienia, unieważnienie VII zamówienia.

7.03.2019

 1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części V  zamówienia.
 2. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części VIII zamówienia.
15.01.2019

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Sprawa ZP-2/2019.

--- 16.10.2018 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz komputera z oprogramowaniem kompatybilnego z czytnikiem BIOTEK ELX 800 Sprawa ZP-7/2018.

--- 16.10.2018 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę oraz wdrożenie oprogramowania służącego do zarządzania infrastrukturą informatyczną, na potrzeby WSSE w Warszawie, wraz ze wsparciem technicznym oraz szkoleniem dla prac. Spr. ZP-9/2018.

--- 16.10.2018 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do budynków WSSE w Warszawie - Sprawa ZP-10/2018.

--- 04.10.2018 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę autoklawu do sterylizacji pożywek mikrobiologicznych wraz z montażem, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji - Sprawa ZP-8/2018.

--- 30.07.2018 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - Sprawa ZP-6/2018.

--- 29.06.2018 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę podłoży w probówkach gotowych do użycia-Sprawa ZP-5/2018.

--- 13.03.2018 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie_Sprawa ZP-1/2018.

--- 07.03.2018 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę pożywek: agarów, bulionów i suplementów-Sprawa ZP-3/2018.

--- 05.03.2018 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę podłoży w probówkach i na płytkach gotowych do użycia- Sprawa ZP-4/2018.

--- 19.02.2018 ---

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę testów diagnostycznych - Sprawa ZP-2/2018.

--- 05.10.2017 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do budynków WSSE w Warszawie - Sprawa ZP-6/2017.

--- 25.09.2017 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż zasilacza ups wraz z przystosowaniem instalacji elektrycznej do zasilania urządzenia w budynku WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 - Sprawa ZP-5/2017.

--- 30.03.2017 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę podłoży mikrobiologicznych sprawa ZP-4/2017.

--- 22.02.2017 ---

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę testów diagnostycznych- Sprawa ZP-3/2017.

--- 15.02.2017 ---

Zapytanie o cenę - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla WSSE w Warszawie - Sprawa ZP-1/2017.

ZAPYTANIE O CENĘ - DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA WSSE W WARSZAWIE - SPRAWA ZP-1/2017

 1. Informacja z otwarcia ofert.

16.02.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Wybór oferty.
--- 15.02.2017 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę podłoży w próbkach gotowych do użycia- sprawa ZP-2/2017.

ZAPYTANIE O CENĘ - DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA WSSE W WARSZAWIE - SPRAWA ZP-1/2017

 1. Informacja z otwarcia ofert.

16.02.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Wybór oferty.
--- 15.11.2016 ---

Przetarg nieograniczony - Dostawa gradientowego chromatografu jonowego - Sprawa ZP-13/2016

--- 26.10.2016 ---

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW WSSE W WARSZAWIE - ZP 11/2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW WSSE W WARSZAWIE-ZP 11/2016

 1. Ogłoszenie,
 2. SIWZ ZP 11/2016,
 3. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy,
 4. Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy,
 5. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dotyczące spełniania udziału w postępowaniu,
 6. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia,

02.11.2016r.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ - ZP 11/2016 

 1. Zapytania i wyjaśnienia

16.11.2016r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 1. Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Wybór oferty.
--- 10.06.2016 ---

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę testów diagnostycznych- Sprawa ZP 8/2016

--- 11.05.2016 ---

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH - ZP 7/2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH - ZP 7/2016

 1. Ogłoszenie,
 2. SIWZ ZP 7/2016,
 3. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy,
 4. Załącznik Nr 2 – Formularz kalkulacji cenowej,
 5. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału,
 6. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,
 7. Załącznik Nr 5 – Wzór umowy,
 8. Załącznik Nr 6 – Informacja o nie przynależeniu do grupy kapitałowej.

18.05.2016 r.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ ZP 7/2016 

 1. Zapytania i wyjaśnienia - 1

19.05.2016 r.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ ZP 7/2016 

 1. Zapytania i wyjaśnienia - 2

25.05.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZP 7/2016

 1. Wybór oferty.

03.06.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZP 7/2016

 1. Wybór oferty.

--- 15.04.2016 ---

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH -ZP 6/2016

--- 22.03.2016 ---

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów

--- 22.03.2016 ---

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawe podłoży w probówkach gotowych do użycia

--- 17.03.2016 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników chemicznych

--- 27.01.2016 ---

PRZETARG NA DOSTAWĘ PALIWA DLA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

PRZETARG NA DOSTAWĘ PALIWA DLA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

1. Zaproszenie

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy

4. Odpowiedź na pytania dotyczące oferty na dostawę paliwa.

16.02.2016 r.

WYBÓR OFERTY NA DOSTAWĘ PALIWA DLA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

Wybór oferty.