Przejdź do treści

Dostawy

Zamówienia Publiczne Podlegające PZP - Dostawy

--- 16.10.2018 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz komputera z oprogramowaniem kompatybilnego z czytnikiem BIOTEK ELX 800 Sprawa ZP-7/2018.

--- 16.10.2018 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę oraz wdrożenie oprogramowania służącego do zarządzania infrastrukturą informatyczną, na potrzeby WSSE w Warszawie, wraz ze wsparciem technicznym oraz szkoleniem dla prac. Spr. ZP-9/2018.

--- 16.10.2018 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do budynków WSSE w Warszawie - Sprawa ZP-10/2018.

--- 04.10.2018 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę autoklawu do sterylizacji pożywek mikrobiologicznych wraz z montażem, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji - Sprawa ZP-8/2018.

--- 30.07.2018 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - Sprawa ZP-6/2018.

--- 29.06.2018 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę podłoży w probówkach gotowych do użycia-Sprawa ZP-5/2018.

--- 13.03.2018 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie_Sprawa ZP-1/2018.

--- 07.03.2018 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę pożywek: agarów, bulionów i suplementów-Sprawa ZP-3/2018.

--- 05.03.2018 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę podłoży w probówkach i na płytkach gotowych do użycia- Sprawa ZP-4/2018.

--- 19.02.2018 ---

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę testów diagnostycznych - Sprawa ZP-2/2018.