Przejdź do treści

Dostawy

Zamówienia Publiczne Podlegające PZP - Dostawy

--- 01.02.2019 ---

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Sprawa ZP-5/2019.

--- 01.02.2019 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Sprawa ZP-6/2019.

--- 31.01.2019 ---

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę testów diagnostycznych na potrzeby Laboratorium WSSE w Warszawie. Sprawa ZP-3/2019.

--- 18.01.2019 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę podłoży na potrzeby Laboratoriów WSSE w Warszawie. Sprawa ZP-1/2019.

--- 15.01.2019 ---

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Sprawa ZP-2/2019.