Przejdź do treści

Dostawy

Zamówienia Publiczne Podlegające PZP - Dostawy

11.03.2020

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę akcesoriów do chromatografii dla WSSE w Warszawie - ZP-8/2020.

27.02.2020

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych dla WSSE w Warszawie - ZP-1/2020.

21.02.2020

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę testów diagnostycznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie - ZP-2/2020.

21.02.2020

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę podłoży i suplementów dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie - ZP-5/2020.

17.02.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie - ZP-4/2020.