Przejdź do treści

Dostawy

Zamówienia Publiczne Podlegające PZP - Dostawy

17.11.2020

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby WSSE w Warszawie, Sprawa ZP-20/2020.

27.10.2020

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby WSSE w Warszawie, Sprawa ZP-19/2020.

18.06.2020

Przetarg nieograniczony pt.: Dzierżawa na okres 24 miesięcy chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas (LC/MS/MS) wraz z osprzętem.

Przetarg nieograniczony pt.: Dzierżawa na okres 24 miesięcy chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas (LC/MS/MS), zestawu komputerowego do obsługi chromatografu, bezolejowej spiralnej sprężarki  powietrza , stołu pod spektrometr wraz z instalacją, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu, przeglądami i konserwacjami, oraz dostawą zestawu eksploatacyjnego w okresie dzierżawy Sprawa ZP- 15/2020 .

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. SIWZ.

02.07.2020

  1. Informacja z otwarcia ofert.

31.07.2020

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

11.03.2020

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę akcesoriów do chromatografii dla WSSE w Warszawie - ZP-8/2020.

27.02.2020

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych dla WSSE w Warszawie - ZP-1/2020.

21.02.2020

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę testów diagnostycznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie - ZP-2/2020.

21.02.2020

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę podłoży i suplementów dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie - ZP-5/2020.

17.02.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie - ZP-4/2020.