Przejdź do treści

Usługi

Zamówienia Publiczne Niepodlegające PZP - Usługi

---14.02.2019 ---

Zaproszenie do składania ofert na Świadczenie usługę konserwacji chromatografu gazowego Agilent 7890A z detektorem mas Agilent G-7000B Triple Quad.

Zaproszenie do składania ofert na Świadczenie usługę konserwacji chromatografu gazowego Agilent 7890A z detektorem mas Agilent G-7000B Triple Quad.

 

 1. Dokumenty.

 

---13.02.2019 ---

Zaproszenie do składania ofert na Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej z wykorzystaniem stacjonarnych ISDN w obiektach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Zaproszenie do składania ofert na Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej z wykorzystaniem stacjonarnych ISDN w obiektach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

 

 1. Dokumenty.

 

---12.02.2019 ---

Zaproszenie do składania ofert na usługę kalibracji czujników temperatury i wilgotności w szafach chłodniczych.

Zaproszenie do składania ofert na usługę kalibracji czujników temperatury i wilgotności w szafach chłodniczych.

 

 1. Dokumenty.

 

---12.02.2019 ---

Zaproszenie do składania ofert na usługę wzorcowania dwóch mierników wielogazowych Multigas III.4.

Zaproszenie do składania ofert na usługę wzorcowania dwóch mierników wielogazowych Multigas III.4.

 

 1. Dokumenty.

 

---12.02.2019 ---

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług oprogramowania STOCK The Assets Ninija w wersji 5.0, w tym opieka serwisowa.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług oprogramowania STOCK The Assets Ninija w wersji 5.0, w tym opieka serwisowa.

 

 1. Dokumenty.

 

---12.02.2019 ---

Zaproszenie do składania ofert na usługę wzorcowania miernika Victoreen 470A, do pomiarów dawki promieniowania X.

Zaproszenie do składania ofert na usługę wzorcowania miernika Victoreen 470A, do pomiarów dawki promieniowania X.

 

 1. Dokumenty.

 

---11.02.2019 ---

Zaproszenie do składania ofert na usługę wzorcowania wag laboratoryjnych.

Zaproszenie do składania ofert na usługę wzorcowania wag laboratoryjnych.

 

 1. Dokumenty.

 

--- 8.02.2019 ---

Zaproszenie do składania ofert na usługę przeglądu dwóch komór laminarnych: Telstar AV 30-70 oraz Steril Gemini.

Zaproszenie do składania ofert na usługę przeglądu dwóch komór laminarnych: Telstar AV 30-70 oraz Steril Gemini.

 

 1. Dokumenty.

 

--- 7.02.2019 ---

Zaproszenie do składania ofert na usługę naprawy 2 szt. szaf chłodniczych firmy Bolarus S.A.

Zaproszenie do składania ofert na usługę naprawy 2 szt. szaf chłodniczych firmy Bolarus S.A.

 

 1. Dokumenty.

 

--- 31.01.2019 ---

Zaproszenie do składania ofert na usługę wzorcowania źródła promieniotwórczego Cs-137. Wzorzec w naczyniu Marinelli poj. 1000 ml.A).

Zaproszenie do składania ofert na usługę wzorcowania źródła promieniotwórczego Cs-137. Wzorzec w naczyniu Marinelli poj. 1000 ml.A).

 

 1. Dokumenty.

 

--- 28.01.2019 ---

Zaproszenie do składania ofert na usługę naprawy zestawu do pomiaru drgań o oddziaływaniu ogólnym (miernik mechaniczny SVANTEK - SVAN 948 wraz z przetwornikiem drgań SV39A).

Zaproszenie do składania ofert na usługę naprawy zestawu do pomiaru drgań o oddziaływaniu ogólnym (miernik mechaniczny SVANTEK - SVAN 948 wraz z przetwornikiem drgań SV39A).

 

 1. Dokumenty.

 

--- 28.01.2019 ---

Zaproszenie do składania ofert na usługę naprawy systemu do oczyszczania wody ELIX-5 wraz z systemem głębokiego oczyszczania wody ELIX ESSENTIAL 10.

Zaproszenie do składania ofert na usługę naprawy systemu do oczyszczania wody ELIX-5 wraz z systemem głębokiego oczyszczania wody ELIX ESSENTIAL 10.

 

 1. Dokumenty.

 

--- 28.01.2019 ---

Zaproszenie do składania ofert na usługę naprawy dawkomierza Victoreen 470A.

Zaproszenie do składania ofert na usługę naprawy dawkomierza Victoreen 470A.

 

 1. Dokumenty.

 

--- 25.01.2019 ---

Zaproszenie do składania ofert na usługę naprawy szafy chłodniczej Bolarus S.A.

Zaproszenie do składania ofert na usługę naprawy szafy chłodniczej Bolarus S.A.

 

 1. Dokumenty.

 

--- 22.01.2019 ---

Zaproszenie do składania ofert na usługę konserwacji trzech autoklawów SMS sp. z o.o. zlokalizowanych w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii przy ul. Żelaznej 79 w Warszawie.

Zaproszenie do składania ofert na usługę konserwacji trzech autoklawów SMS sp. z o.o. zlokalizowanych w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii przy ul. Żelaznej 79 w Warszawie.

 

 1. Dokumenty.

 

--- 22.01.2019 ---

Zaproszenie do składania ofert na usługę naprawy chromatografu gazowego Agilent 7820A z detektorem MS Agilent 5975C.

Zaproszenie do składania ofert na usługę naprawy chromatografu gazowego Agilent 7820A z detektorem MS Agilent 5975C.

 

 1. Dokumenty.

 

--- 22.01.2019 ---

Zaproszenie do składania ofert na usługę wzorcowania układu pomiarowego pH-metru CP-401 i elektrody EPS-1.

Zaproszenie do składania ofert na usługę wzorcowania układu pomiarowego pH-metru CP-401 i elektrody EPS-1.

 

 1. Dokumenty.

 

--- 22.01.2019 ---

Zaproszenie do składania ofert na usługę przeglądu aparatury do badań ELISA w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii.

Zaproszenie do składania ofert na usługę przeglądu aparatury do badań ELISA w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii.

 

 1. Dokumenty.

 

--- 17.01.2019 ---

Zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na przeglądzie po roku eksploatacji samochodu OPEL VIVARO stanowiącego własność WSSE w Warszawie.

Zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na przeglądzie po roku eksploatacji samochodu OPEL VIVARO stanowiącego własność WSSE w Warszawie.

 

 1. Dokumenty.

 

--- 15.01.2019 ---

Zaproszenie do złożeni oferty na bieżącą konserwację dźwigu osobowego nr fabryczny 275/CHM/203 zainstalowanego w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa.

Zaproszenie do złożeni oferty na bieżącą konserwację dźwigu osobowego nr fabryczny 275/CHM/203 zainstalowanego w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa.

 

 1. Dokumenty.

 

--- 14.01.2019 ---

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę wsparcia serwisowego na dedykowane oprogramowanie od dnia 01-02-2019 do dnia 31-12-2019r oraz administracja serwerami UNIX01 i UNIX02 +dwa serwery kopii zapas. dla WSSE w Warszawie.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę wsparcia serwisowego na dedykowane oprogramowanie od dnia 01-02-2019 do dnia 31-12-2019 roku: LAB-EPL, LAB-WODA, SGIWI, LAB-Oświetlenie, LAB-HAŁAS, LAB-Drgania-ogólne, LAB-Drgania-miejscowe, LAB-HAŁAS-ULTRA, SCHW oraz administracja serwerami UNIX01 i UNIX02 + dwa serwery kopii zapasowych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa.

 

 1. Dokumenty.

 

--- 07.01.2019 ---

Zaproszenie do składania ofert na usługę świadczenia usług transportowych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie w celu dowozu pracowników Sekcji Higieny Radiacyjnej w Ciechanowie.

Zaproszenie do składania ofert na usługę świadczenia usług transportowych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie w celu dowozu pracowników Sekcji Higieny Radiacyjnej w Ciechanowie.

 

 1. Zaproszenie do złożenia oferty dla SHR w Ciechanowie.
 2. Formularz ofertowy dla SHR w Ciechanowie.
 3. Formularz ofertowy dla SHR w Ciechanowie - wersja edytowalna.
 4. Wzór umowy dla SHR w Ciechanowie.

 

--- 07.01.2019 ---

Zaproszenie do składania ofert na usługę świadczenia usług transportowych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie w celu dowozu pracowników Sekcji Higieny Radiacyjnej w Płocku.

Zaproszenie do składania ofert na usługę świadczenia usług transportowych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie w celu dowozu pracowników Sekcji Higieny Radiacyjnej w Płocku.

 

 1. Zaproszenie do złożenia oferty dla SHR w Płocku.
 2. Formularz ofertowy dla SHR w Płocku.
 3. Formularz ofertowy dla SHR w Płocku - wersja edytowalna.
 4. Wzór umowy dla SHR w Płocku.

 

--- 07.01.2019 ---

Zaproszenie do składania ofert na usługę świadczenia usług transportowych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie w celu dowozu pracowników Sekcji Higieny Radiacyjnej w Siedlcach.

Zaproszenie do składania ofert na usługę świadczenia usług transportowych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie w celu dowozu pracowników Sekcji Higieny Radiacyjnej w Siedlcach.

 

 1. Zaproszenie do złożenia oferty dla SHR w Siedlcach.
 2. Formularz ofertowy dla SHR w Siedlcach.
 3. Formularz ofertowy dla SHR w Siedlcach - wersja edytowalna.
 4. Wzór umowy dla SHR w Siedlcach.

 

--- 04.01.2019 ---

Zaproszenie do składania ofert na usługę naprawy dwóch samochodów służbowych stanowiących własność Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Zaproszenie do składania ofert na usługę naprawy samochodów służbowych marki: Skoda Octavia nr rej. WU 28713 oraz Suzuki Vitara nr rej. WY 59992 stanowiących własność Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa.

 

 1. Dokumenty.