Przejdź do treści

Usługi

Zamówienia Publiczne Niepodlegające PZP - Usługi

16.12.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na wywóz odpadów niebezpiecznych o kodzie 180103 z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Warszawie ul. Żelazna 79 oraz ul. Nowogrodzka 82.

Zaproszenie do złożenia oferty na wywóz odpadów niebezpiecznych o kodzie 180103 z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Warszawie ul. Żelazna 79 oraz ul. Nowogrodzka 82.

 1. Dokumenty do zaproszenia.
16.12.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę okresowej konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych zainstalowanej w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 82.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę okresowej konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych zainstalowanej w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 82.

 1. Dokumenty do zaproszenia.
16.12.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę polegajcą na odbiorze odpadów komunalnych z dwóch siedzib WSSE w Warszawie z ul. Żelaznej 79 oraz z ul. Nowogrodzkiej 82.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych z dwóch siedzib WSSE w Warszawie z ul. Żelaznej 79 oraz z ul. Nowogrodzkiej 82

 1. Dokumenty do zaproszenia.
16.12.2020

Zaproszenie do złożenia oferty polegająca na bieżącej konserwacji dźwigów zainstalowanych w budynkach WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 oraz ul. Nowogrodzkiej 82.

Zaproszenie do złożenia oferty polegająca na bieżącej konserwacji dźwigów zainstalowanych w budynkach WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 oraz ul. Nowogrodzkiej 82

 1. Dokumenty do zaproszenia.
11.12.2020

Zaproszenie złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług medycznych dotyczących Medycyny Pracy dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie ATZ.272.125.2020.

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług medycznych dotyczących Medycyny Pracy dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie ATZ.272.125.2020.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

22.12.2020 r.

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

19.11.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę naprawy pompy próżni wstępnej chromatografu cieczowego Agilent.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę naprawy pompy próżni wstępnej chromatografu cieczowego Agilent.

 1. Dokumenty do zaproszenia.
18.11.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na usługęokresowego przeglądu aparatury do badań wykonywanych metodą ELISA.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę okresowego przeglądu aparatury do badań wykonywanych metodą ELISA.

 1. Dokumenty do zaproszenia.
05.11.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę okresowej konserwacji dźwigów towarowo-osobowych.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę okresowej konserwacji dźwigów towarowo-osobowych.

 1. Dokumenty do zaproszenia.
03.11.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę naprawy spektrometru Absorpcji Atomowej SpectrAA 280Z.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę naprawy spektrometru Absorpcji Atomowej SpectrAA 280Z.

 1. Dokumenty do zaproszenia.
02.11.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę naprawy analizatora rtęci Millenium Merlin model PSA 10.025.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę naprawy analizatora rtęci Millenium Merlin model PSA 10.025.

 1. Dokumenty do zaproszenia.
02.11.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na naprawę dwóch systemów oczyszczania wody.

Zaproszenie do złożenia oferty na naprawę dwóch systemów oczyszczania wody.

 1. Dokumenty do zaproszenia.
26.10.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę naprawy pieca mikrofalowego typu MARS 6 będącego własnością  WSSE w Warszawie.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę naprawy pieca mikrofalowego typu MARS 6 będącego własnością  WSSE w Warszawie.

 1. Dokumenty do zaproszenia.
21.10.2020

Usługa polegająca na zmianie częstotliwości bram przesuwnych, znajdujących się na terenie WSSE w Warszawie oraz dobraniu i zaprogramowaniu i dostarczeniu 50 sztuk pilotów

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę polegającą na zmianie częstotliwości bram przesuwnych, znajdujących się na terenie WSSE w Warszawie oraz dobraniu i zaprogramowaniu i dostarczeniu 50 sztuk pilotów

 1. Dokumenty do zaproszenia.
16.10.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę konserwacji 10 mikroskopów będących własnością WSSE w Warszawie.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę konserwacji 10 mikroskopów będących własnością WSSE w Warszawie.

 1. Dokumenty do zaproszenia.
01.10.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę - objęcia ubezpieczeniem komunikacyjnym OC/AC/NW pięciu samochodów służbowych będących własnością WSSE w Warszawie.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę - objęcia ubezpieczeniem komunikacyjnym OC/AC/NW pięciu samochodów służbowych będących własnością WSSE w Warszawie.

 1. Dokumenty do zaproszenia.
30.09.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę - okresowego przeglądu (spełniającego warunki gwarancji ) dwóch samochodów służbowych marki HYUNDAI będących własnością WSSE w Warszawie.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę - okresowego przeglądu (spełniającego warunki gwarancji ) dwóch samochodów służbowych marki HYUNDAI będących własnością WSSE w Warszawie.

 1. Dokumenty do zaproszenia.
30.09.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę - przeglądu siedmiu samochodów służbowych będących własnością WSSE w Warszawie.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę - przeglądu siedmiu samochodów służbowych będących własnością WSSE w Warszawie.

 1. Dokumenty do zaproszenia.
30.09.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę -  Przegląd agregatu chłodniczego zamontowanego na samochodzie Fiat Scudo będącego własnością WSSE w Warszawie.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę -  Przegląd agregatu chłodniczego zamontowanego na samochodzie Fiat Scudo będącego własnością WSSE w Warszawie.

 1. Dokumenty do zaproszenia.
11.09.2020

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie okresowej kontroli rocznej obiektów budowlanych WSSE w Warszawie.

Zaproszenie do składania ofert usługę wykonania okresowej kontroli rocznej obiektów budowlanych WSSE w Warszawie.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

28.08.2020

Zaproszenie do składania ofert na usługę wzorcowania kalibratora drgań B&K.

Zaproszenie do składania ofert usługę wzorcowania kalibratora drgań B&K.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

24.08.2020

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi szczepienia profilaktycznego przeciw grypie dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi szczepienia profilaktycznego przeciw grypie dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

 1. Zaproszenie do złożenia oferty.
 2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.
 3. Zał. nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.
 4. Zał. nr 3 - Umowa powierzenia danych osobowych.

10.09.2020 r.

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
27.07.2020

Zaproszenie do składania ofert na usługę naprawy dwóch cieplarek.

Zaproszenie do składania ofert na usługę naprawy dwóch cieplarek.

 1. Dokumenty do zaproszenia.
23.07.2020

Zaproszenie do składania ofert na usługę wzorcowania termohigrometru LAB-EL o numerze fabrycznym 3670.

Zaproszenie do składania ofert na usługę wzorcowania termohigrometru LAB-EL o numerze fabrycznym 3670.

 1. Dokumenty do zaproszenia.
23.07.2020

Zaproszenie do składania ofert na usługę przeglądu technicznego analizatora VITEK 2 Compact 15.

Zaproszenie do składania ofert na usługę przeglądu technicznego analizatora VITEK 2 Compact 15.

 1. Dokumenty do zaproszenia.
22.07.2020

Zaproszenie do składania ofert na usługę wywozu odpadów komunalnych z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Zaproszenie do składania ofert na na usługę wywozu odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie ul. Żelazna 79 oraz Nowogrodzka 82.

 1. Dokumenty do zaproszenia.
15.07.2020

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych oraz tabletów na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

20.07.2020r

 1. Informacja o zmianie ogłoszenia.
15.07.2020

Zaproszenie do składania ofert na usługę wzorcowania dwóch termometrów wodoszczelnych PT-401.

Zaproszenie do składania ofert na usługę wzorcowania dwóch termometrów wodoszczelnych PT-401.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

09.07.2020

Zaproszenie do składania ofert na usługę naprawy analizatora Węgla Organicznego Labtoc 20.200.

Zaproszenie do składania ofert na usługę naprawy analizatora Węgla Organicznego Labtoc 20.200.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

03.07.2020

Zaproszenie do składania ofert na usługę wzorcowania anemometru do zestawu do zestawu pomiarowego mikroklimatu EHA MM 101.

Zaproszenie do składania ofert na usługę wzorcowania anemometru do zestawu do zestawu pomiarowego mikroklimatu EHA MM 101.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

03.07.2020

Zaproszenie do składania ofert na usługę naprawy wraz ze wzorcowaniem miernika przepływu Gilibrator 2.

Zaproszenie do składania ofert na usługę naprawy wraz ze wzorcowaniem miernika przepływu Gilibrator 2.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

24.06.2020

Zaproszenie do składania ofert na usługę wzorcowania barometru Testo 511.

Zaproszenie do składania ofert na usługę wzorcowania barometru Testo 511.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

23.06.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę - okresowy przegląd klimatyzatorów.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę - okresowy przegląd klimatyzatorów.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

12.06.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę konserwacji stacji uzdatniania wody Purelab Option E-5 wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę konserwacji stacji uzdatniania wody Purelab Option E-5 wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

12.06.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę konserwacji spektrometru absorpcji atomowej typ AA-220.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę konserwacji spektrometru absorpcji atomowej typ AA-220.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

03.06.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę sprawdzenia siedmiu komór laminarnych BSC II.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę sprawdzenia siedmiu komór laminarnych BSC II.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

02.06.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę wzorcowania odważników - wzorców masy.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę wzorcowania odważników - wzorców masy.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

19.05.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę konserwacji aparatu do systemu głębokiego oczyszczania wody MILLIQ-Q Direct.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę konserwacji aparatu do systemu głębokiego oczyszczania wody MILLIQ-Q Direct.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

15.04.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę regeneracji kolumny DEMI E-300.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę regeneracji kolumny DEMI E-300.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

27.03.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę sezonowej wymiany opon (zima - lato, lato - zima) w dziewięć samochodach będących własnością WSSE.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę sezonowej wymiany opon (zima - lato, lato - zima) w dziewięć samochodach będących własnością WSSE.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

24.03.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę naprawy samochodu osobowego Skoda Octavia.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę naprawy samochodu osobowego Skoda Octavia.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

20.03.2020

Zaproszenia do złożenia oferty na naprawę analizatora rtęci Millenium Merlin model PSA 10.025 nr fabryczny 237 oraz analizatora arsenu Millenium Excalibur typ PSA 10.055 nr fabryczny 154.

Zaproszenia do złożenia oferty na naprawę analizatora rtęci Millenium Merlin model PSA 10.025 nr fabryczny 237 oraz analizatora arsenu Millenium Excalibur typ PSA 10.055 nr fabryczny 154.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

24.02.2020

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę stałego dostępu do szerokopasmowego łącza internetowego o przepustowości minimum 300 Mbit/s na 24 miesiące dla WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79, 00-875 Warszawa.

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę stałego dostępu do szerokopasmowego łącza internetowego o przepustowości minimum 300 Mbit/s na 24 miesiące dla WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79, 00-875 Warszawa.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

21.02.2020

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę naprawy cieplarki CL-60 o numerze fabrycznym 721/96.

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę naprawy cieplarki CL-60 o numerze fabrycznym 721/96.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

21.02.2020

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę wzorcowania grubościomierza czujnikowego firmy Sylvac.

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę wzorcowania grubościomierza czujnikowego firmy Sylvac.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

20.02.2020

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę wzorcowania dwóch luksomierzy L-50 w zakresie od 5lx do 10000lx.

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę wzorcowania dwóch luksomierzy L-50 w zakresie od 5lx do 10000lx.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

20.02.2020

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę wzorcowania miernika wielogazowego Multigas III.4 z torem pomiarowym CO-NO-CO2.

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę wzorcowania miernika wielogazowego Multigas III.4 z torem pomiarowym CO-NO-CO2.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

20.02.2020

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę wzorcowania kalibratora akustycznego B&K typ 4231.

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę wzorcowania kalibratora akustycznego B&K typ 4231.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

20.02.2020

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę wzorcowania trzech termohigrometrów.

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę wzorcowania trzech termohigrometrów.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

20.02.2020

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę okresowego sprawdzenia aparatury do badań ELISA.

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę okresowego sprawdzenia aparatury do badań ELISA.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

19.02.2020

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę wzorcowania mikrobiologicznego próbnika powietrza Aquaria Microflow α 90/C.

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę wzorcowania mikrobiologicznego próbnika powietrza Aquaria Microflow α 90/C.

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

17.02.2020

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę przeglądu technicznego aparatu do badań wykonywanych metodą ELISA, czytnik BIOTEK.

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę przeglądu technicznego aparatu do badań wykonywanych metodą ELISA, czytnik BIOTEK.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

17.02.2020

Zaproszenia do złożenia oferty na przeglądu technicznego urządzenia Densimat.

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę przeglądu technicznego urządzenia Densimat.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

14.02.2020

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę wzorcowania wag (10 szt).

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę wzorcowania wag (10 szt).

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

10.02.2020

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę wzorcowania mikrobiologicznego próbnika powietrza Aquaria Microflow α 90/C.

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę wzorcowania mikrobiologicznego próbnika powietrza Aquaria Microflow α 90/C.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

03.02.2020

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę konserwacji i utylizacji sprzętu ppoż.

Zaproszenia do złożenia oferty na usługę konserwacji i utylizacji sprzętu ppoż.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

30.01.2020

Zaproszenia do złożenia oferty na świadczenie usług transportowych dla WSSE w Warszawie dla Sekcji Higieny Radiacyjnej w Ciechanowie.

Zaproszenia do złożenia oferty na  świadczenie usług transportowych dla WSSE w Warszawie dla Sekcji Higieny Radiacyjnej w Ciechanowie.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

30.01.2020

Zaproszenia do złożenia oferty na  świadczenie usług transportowych dla WSSE w Warszawie dla Sekcji Higieny Radiacyjnej w Siedlcach.

Zaproszenia do złożenia oferty na  świadczenie usług transportowych dla WSSE w Warszawie dla Sekcji Higieny Radiacyjnej w Siedlcach.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

30.01.2020

Zaproszenie do składania ofert na usługę wzorcowania miernika VA-J-15A o numerze fabrycznym 611684.

Zaproszenie do składania ofert usługę wzorcowania miernika VA-J-15A o numerze fabrycznym 611684.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

30.01.2020

Zaproszenie do składania ofert na naprawę autoklawu Varioklaw 75S.

Zaproszenie do składania ofert na naprawę autoklawu Varioklaw 75S.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

30.01.2020

Zaproszenie do składania ofert na naprawę chromatografu cieczowego firmy Waters ACQUITY UPLC H-Class System.

Zaproszenie do składania ofert na naprawę chromatografu cieczowego firmy Waters ACQUITY UPLC H-Class System.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

28.01.2020

Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania przeglądu gwarancyjnego sam. Fiat Doblo będących własnością w WSSE w Warszawie, ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa.

Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania przeglądu gwarancyjnego sam. Fiat Doblo będących własnością w WSSE w Warszawie, ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

28.01.2020

Zaproszenie do składania ofert na usługę naprawy układu hamulcowego w sam. Opel Vivaro oraz przeprowadzenia przeglądu tech. po 20 tyś. km w sam. Opel Astra, będących własnością w WSSE w Warszawie, ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa.

Zaproszenie do składania ofert na usługę naprawy układu hamulcowego w sam. Opel Vivaro oraz przeprowadzenia przeglądu tech. po 20 tyś. km w sam. Opel Astra, będących własnością w WSSE w Warszawie, ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

27.01.2020

Zaproszenie do składania ofert na usługę konserwacji spektrometru absorpcji atomowej SpectrAA 280Z firmy Agilent o numerze fabrycznym MY13450001 z uwzględnieniem wymiany bloku centralnego i elektrod w WSSE w Warszawie.

Zaproszenie do składania ofert na usługę konserwacji spektrometru absorpcji atomowej SpectrAA 280Z firmy Agilent o numerze fabrycznym MY13450001 z uwzględnieniem wymiany bloku centralnego i elektrod w WSSE w Warszawie.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

24.01.2020

Zaproszenie do składania ofert na usługę naprawy zmywarki laboratoryjnej SMEG GW0160S o numerze fabrycznym 6093010011 w WSSE w Warszawie.

Zaproszenie do składania ofert na usługę naprawy zmywarki laboratoryjnej SMEG GW0160S o numerze fabrycznym 6093010011 w WSSE w Warszawie.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

24.01.2020

Zaproszenie do składania ofert na usługę konserwacji aparatu do systemu głębokiego oczyszczania wody MILLIQ-Q Gradient w WSSE w Warszawie.

Zaproszenie do składania ofert na usługę konserwacji aparatu do systemu głębokiego oczyszczania wody MILLIQ-Q Gradient w WSSE w Warszawie.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

24.01.2020

Zaproszenie do składania ofert na usługę przeglądu technicznego komory mikrobiologicznie bezpiecznej klasy II A TELSTAR BIO w WSSE w Warszawie.

Zaproszenie do składania ofert na usługę przeglądu technicznego komory mikrobiologicznie bezpiecznej klasy II A TELSTAR BIO w WSSE w Warszawie.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

24.01.2020

Zaproszenie do składania ofert na usługę kalibracji 9 czujników temperatury i wilgotności BT1 w WSSE w Warszawie.

Zaproszenie do składania ofert na usługę kalibracji 9 czujników temperatury i wilgotności BT1 w WSSE w Warszawie.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

24.01.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę aktualizacji lub dostawy programu do prowadzenia sprawozdań "Karty uodpornienia". Aktualizacji lub dostawy programu do sprawozdań MZ-54, MZ-56 i inne dla WSSE w Warszawie.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę aktualizacji lub dostawę programu do prowadzenia sprawozdań "Karty uodpornienia". Aktualizację lub dostawę programu do sprawozdań MZ-54, MZ-56. Aktualizację lub dostawę programu do sprawozdań "Miesięczny raport o zachowaniach oraz podejrzeniach zachorowań na niektóre choroby zakaźne" dla WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79, 00-875 Warszawa.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

22.01.2020

Zaproszenie do składania ofert na usługę konserwacji dwóch autoklawów na rok 2020 w WSSE w Warszawie.

Zaproszenie do składania ofert na usługę konserwacji dwóch autoklawów na rok 2020 w WSSE w Warszawie.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

22.01.2020

Zaproszenie do składania ofert na usługę wzorcowania kalibratora drgań K-20 EMSON-MAT o numerze fabrycznym 12094.

Zaproszenie do składania ofert na usługę wzorcowania kalibratora drgań K-20 EMSON-MAT o numerze fabrycznym 12094.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

21.01.2020

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług kurierskich.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług kurierskich

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

17.01.2020

Zaproszenie na usługę sprawdzenia trzech komór lam. (przegląd tech. komór, sprawdzenie par. technicznych w tym pomiaru prędkości przepływu laminarnego i szczelności/integralności filtrów wraz z wydaniem raportu serwisowego).

Zaproszenie na usługę sprawdzenia trzech komór laminarnych (przegląd techniczny komór, sprawdzenie parametrów technicznych w tym pomiaru prędkości przepływu laminarnego i szczelności/integralności filtrów wraz z wydaniem raportu serwisowego oraz ewentualną regulacją i kalibracją prędkości przepływu laminarnego w komorze).

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

17.01.2020

Zaproszenie na usługę sprawdzenia trzech komór laminarnych (przegląd techniczny komór, pomiar integralności filtrów i prędkości przepływu laminarnego oraz wydanie raportu serwisowego).

Zaproszenie na usługę sprawdzenia trzech komór laminarnych (przegląd techniczny komór, pomiar integralności filtrów i prędkości przepływu laminarnego oraz wydanie raportu serwisowego).

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

17.01.2020

Zaproszenie na usługę rewizji wewnętrznej i próba ciśnieniowa autoklawu Systec typ DX-150-2D.

Zaproszenie na usługę rewizji wewnętrznej i próba ciśnieniowa autoklawu Systec typ DX-150-2D.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

17.01.2020

Zaproszenie na usługę wzorcowania miernika poziomu dźwięku SON-50.

Zaproszenie na usługę wzorcowania miernika poziomu dźwięku SON-50.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

16.01.2020

Zaproszenie na usługę wzorcowania miernika VA-J-15A.

Zaproszenie na usługę wzorcowania miernika VA-J-15A.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

16.01.2020

Zaproszenie na usługę wzorcowania trzech bezprzewodowych rejestratorów temperatury LogTag TRIX-8.

Zaproszenie na usługę wzorcowania trzech bezprzewodowych rejestratorów temperatury LogTag TRIX-8.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

16.01.2020

Zaproszenie na przedłużenie dostępu do serwisu internetowego zawierającego wykaz oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych w systemie online lub dostępu do nowego serwisu dla WSSE w Warszawie.

Zaproszenie na przedłużenie dostępu do serwisu internetowego zawierającego wykaz oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych w systemie online lub dostępu do nowego serwisu dla WSSE w Warszawie.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

13.01.2020

Zaproszenie na usługę naprawy chromatografu gazowego Agilent 7820A z detektorem MS Agilent 5975C poprzez wymianę pułapki analitycznej Strat-Trap 9 w przystawce do analizy P&T.

Zaproszenie na usługę naprawy chromatografu gazowego Agilent 7820A z detektorem MS Agilent 5975C poprzez wymianę pułapki analitycznej Strat-Trap 9 w przystawce do analizy P&T.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

13.01.2020

Zaproszenie na usługę konserwacji analizatora rtęci Millenium Merlin model PSA 10.025 o numerze fabrycznym 237 oraz wymiana zaworu dozującego, zaworu regulującego dopływ argonu i układu suszącego.

Zaproszenie na usługę konserwacji analizatora rtęci Millenium Merlin model PSA 10.025 o numerze fabrycznym 237 oraz wymiana zaworu dozującego, zaworu regulującego dopływ argonu i układu suszącego.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

13.01.2020

Zaproszenie na usługę wzorcowania termometru szklanego cieczowego o numerze D1505/03.

Zaproszenie na usługę wzorcowania termometru szklanego cieczowego o numerze D1505/03.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

13.01.2020

Zaproszenie na usługę wzorcowania termometru szklanego cieczowego o numerze D4037/03.

Zaproszenie na usługę wzorcowania termometru szklanego cieczowego o numerze D4037/03.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.