Przejdź do treści

Roboty Budowlane Archiwum

Zamówienia Publiczne Niepodlegające PZP - Roboty Budowlane Archiwum

19.11.2019

Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę uszkodzonych rynien na budynku przy ul. Żelaznej 79 oraz wymianę uszkodzonej rury spustowej na budynku przy ul. Nowogrodzkiej 82 w WSSE w Warszawie.

Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę uszkodzonych rynien na budynku przy ul. Żelaznej 79 oraz wymianę uszkodzonej rury spustowej na budynku przy ul. Nowogrodzkiej 82 w WSSE w Warszawie.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

19.11.2019

Zaproszenie do złożenia oferty na naprawę schodów wejściowych do punktu przyjmowania próbek w budynku przy ul. Żelaznej 79 w WSSE w Warszawie.

Zaproszenie do złożenia oferty na naprawę schodów wejściowych do punktu przyjmowania próbek w budynku przy ul. Żelaznej 79 w WSSE w Warszawie.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.

 

--- 04.10.2018 ---

Zam. pub. poniżej 30 000 EURO na robotę budowlaną polegającą na przystosowaniu pomieszczenia wc i zamontowaniu urządzeń higieniczno-sanitarnych dla osób z niepełnosprawnościami dla WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na  Robotę budowlaną polegającą na przystosowaniu pomieszczenia wc i zamontowaniu urządzeń higieniczno-sanitarnych dla osób z niepełnosprawnościami dla WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

 

 1. Dokumenty.

 

--- 31.08.2018 ---

Zamówienie publiczne poniżej 30000 euro na "Wykonanie drogi ewakuacyjnej prowadzącej z sali konf. na I piętrze w budynku WSSE w W-wie przy ul. Żelaznej 79 wraz z dost. konstrukcji do obowiązujących przepisów ochrony PPOŻ".

Zamówienie publiczne poniżej 30000 euro na "Wykonanie drogi ewakuacyjnej prowadzącej z sali konferencyjnej na I piętrze w budynku WSSE w W-wie przy ul. Żelaznej 79 wraz z dostosowaniem konstrukcji do obowiązujących przepisów ochrony PPOŻ"

Termin złożenia ofert zostaje przesunięty na 19.09.2017 na godz. 10:00. Pozostałe informacje w zaproszeniu są aktualne.

 

 1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej,
 2. Załącznik Nr 1  – Formularz ofertowy,
 3. Załącznik Nr 2  – Przedmiar inwestorski,
 4. Załącznik Nr 3  - Wzór umowy,
 5. Załącznik Nr 4  – Projekt wykonawczy,
 6. Załącznik Nr 5  – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

 

20.09.2017r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
--- 28.08.2018 ---

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na roboty budowlane polegająca na przystosowaniu pomieszczenia WC i urządzeń higieniczno–sanitarnych dla osób z niepełnosprawnościami dla WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na roboty budowlane polegająca na przystosowaniu pomieszczenia WC i urządzeń higieniczno–sanitarnych dla osób z niepełnosprawnościami dla WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

 

 1. Dokumenty

 

--- 28.08.2018 ---

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na roboty budowlane polegające na wyposażeniu pochylni (podjazd dla osób z niepełnosprawnościami) oraz schodów przed budynkiem i wewnątrz budynku w poręcze, w WSSE w Wa-wie.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na roboty budowlane polegające na wyposażeniu pochylni (podjazd dla osób z niepełnosprawnościami) oraz schodów przed budynkiem i wewnątrz budynku w poręcze, w WSSE w Wa-wie przy ul. Żelaznej 79 i Nowogrodzkiej 82.

 

 1. Dokumenty

 

--- 20.07.2018 ---

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na wykonanie oznaczenia miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami i oznaczenie miejsc postojowych na parkingu WSSE w Warszawie ul. Żelazna 79.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na  wykonanie oznaczenia miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami i oznaczenie miejsc postojowych na parkingu WSSE w Warszawie ul. Żelazna 79.

 

 1. Dokumenty.