Przejdź do treści

Dostawy

Zamówienia Publiczne Niepodlegające PZP - Dostawy

30.01.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę 30 sztuk spieków stalowych do aparatu filtracyjnego Millipore..

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę 30 sztuk spieków stalowych do aparatu filtracyjnego Millipore.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.
30.01.2020

Zaproszenie do składania ofert na dostawę dyktafonu.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę dyktafonu.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.
30.01.2020

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu ppoż. oraz znaków informacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu ppoż. oraz znaków informacyjnych.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.
28.01.2020

Zaproszenie do składania na dostawę laptopa przeznaczonego do pracy mobilnej wraz z akcesoriami i oprogramowaniem dla WSSE w Warszawie.

Zaproszenie do składania na dostawę laptopa przeznaczonego do pracy mobilnej wraz z akcesoriami i oprogramowaniem dla WSSE w Warszawie, ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.
28.01.2020

Zaproszenie do składania ofert na dostawę końcówek do pipet o różnej pojemności.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę końcówek do pipet o różnej pojemności.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.
28.01.2020

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wialek polietylenowych do autosamplera spektrometru.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wialek polietylenowych do autosamplera spektrometru.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.
28.01.2020

Zaproszenie do składania ofert na dostawę filtrów membranowych nastrzykawkowych MILLEX-LG, oraz filtrów membranowych z octanu celulozy CA.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę filtrów membranowych nastrzykawkowych MILLEX-LG, oraz filtrów membranowych z octanu celulozy CA.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.
28.01.2020

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sączków jakościowych karbowanych, sączków strzykawkowych hydrofilowych niesterylnych oraz filtrów membranowych.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sączków jakościowych karbowanych, sączków strzykawkowych hydrofilowych niesterylnych oraz filtrów membranowych.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.
27.01.2020

Zaproszenie do składania ofert na dostawę dwóch podpisów kwalifikowanych wraz z czytnikiem kart.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę dwóch podpisów kwalifikowanych wraz z czytnikiem kart.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.
24.01.2020

Zam. pub. poniżej 30 000 EURO na dostawę supresora do chromatografu jonowego f. Dionex ICS 2500 (CERS 500 4mm nr kat. 082542) do WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę supresora do chromatografu jonowego f. Dionex ICS 2500 (CERS 500 4mm nr kat. 082542) do WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.
24.01.2020

Zam. pub. poniżej 30 000 EURO na dostawę chłodziarko - zamrażarki do WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę chłodziarko - zamrażarki do WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.
22.01.2020

Zam. pub. poniżej 30 000 EURO na dostawę zaworu regulującego podciśnienie z wakuometrem do systemu Baker Spe 12 G do WSSE w Warszawie.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę zaworu regulującego podciśnienie z wakuometrem do systemu Baker Spe 12 G do WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.
22.01.2020

Zam. pub. poniżej 30 000 EURO na dostawę - dzierżawę urządzenia medycznego do wykrywania i różnicowania in vitro wirusowego RNA grypy typu A, B oraz wirusa RSV wraz sukcesywną dostawą testów w miarę potrzeb do WSSE w Warszawie.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę - dzierżawę urządzenia medycznego do wykrywania i różnicowania in vitro wirusowego RNA grypy typu A, B oraz wirusa RSV wraz sukcesywną dostawą testów w miarę potrzeb do WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.
17.01.2020

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę ubezpieczeń komunikacyjnych AC/OC/NW samochodów będących własnością WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę ubezpieczeń komunikacyjnych AC/OC/NW samochodów będących własnością WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

 

 1. Dokumenty do zaproszenia.
16.01.2020

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na sukcesywną dostawę prasy codziennej, tygodniowej oraz czasopism specjalistycznych w 2020 roku do WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na sukcesywną dostawę prasy codziennej, tygodniowej oraz czasopism specjalistycznych w 2020 roku do WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

 

 1. Zaproszenie,
 2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (wersja edytowalna *.docx),
 3. Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia,
 4. Załącznik Nr 3 - Wzór zlecenia wykonania dostawy.