Przejdź do treści

Dostawy

Zamówienia Publiczne Niepodlegające PZP - Dostawy

--- 14.12.2018 ---

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę elementów instalacji elektrycznej do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę elementów instalacji elektrycznej do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

 1. Dokumenty.

 

--- 13.12.2018 ---

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na Dzierżawę chromatografu gazowego.

--- 29.11.2018 ---

Z.P. poniżej 30 000 EURO na dostawę dwóch zasilaczy awaryjnych UPS, na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, wraz z wsparciem technicznym oraz instalacja w siedzibie Zamawiającego.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę dwóch zasilaczy awaryjnych UPS, na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, wraz z wsparciem technicznym oraz instalacja w siedzibie Zamawiającego.

 1. Dokumenty

 

--- 29.11.2018 ---

Z.P. poniżej 30 000 EURO na dostawę oprogramowania Antywirusowego, na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, wraz z wsparciem technicznym oraz szkoleniem wyznaczonych pracowników.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę oprogramowania Antywirusowego, na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, wraz z wsparciem technicznym oraz szkoleniem wyznaczonych pracowników.

 1. Dokumenty

 

--- 22.11.2018 ---

Z.P. poniżej 30 000 EURO na dostawę - dzierżawę urządzenia medycznego do wykrywania i różnicowania in vitro wirusowego RNA grypy typu A, B oraz 2009 H1N1 wraz z sukcesywną dostawą testów w miarę potrzeb WSSE w Warszawie.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na Dostawę – dzierżawę urządzenia medycznego do wykrywania i różnicowania in vitro wirusowego RNA grypy typu A, B oraz 2009 H1N1 wraz z sukcesywną dostawą testów w miarę potrzeb WSSE w Warszawie.

 1. Zaproszenie,
 2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy,
 3. Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia,
 4. Załącznik nr 3 - wzór umowy.

 

--- 31.10.2018 ---

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę usługi dostępu do szerokopasmowego łącza internetowego przy ul. Nowogrodzkiej 82 w Warszawie.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę usługi dostępu do szerokopasmowego łącza internetowego przy ul. Nowogrodzkiej 82 w Warszawie.

 

 1. Dokumenty.

 

--- 31.10.2018 ---

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę nowych opon i usługę wymiany do trzech samochodów służbowych stanowiących własność WSSE w Warszawie.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę nowych opon i usługę wymiany do trzech samochodów służbowych stanowiących własność WSSE w Warszawie.

 

 1. Dokumenty.

 

--- 22.10.2018 ---

Z. P. poniżej 30 000 EURO na dostawę dwóch modułów cyfrowej centrali telefonicznej z zewnętrzną pamięcią do przechowywania danych wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę dwóch modułów cyfrowej centrali telefonicznej z zewnętrzną pamięcią do przechowywania danych wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego tj. WSSE w Warszawie.

 

 1. Dokumenty.

 

--- 18.10.2018 ---

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę samochodu typu furgon dla WSSE w Warszawie.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę samochodu typu furgon dla WSSE w Warszawie.

 

 1. Dokumenty.

 

--- 10.10.2018 ---

Z. P. poniżej 30 000 EURO na dostawę paliwa, akcesoriów sam. oraz usługi mycia sam. służbowych będących własnością WSSE w Warszawie z siedzibą przy ul. Żelaznej 79 na podstawie kart magnetycznych w systemie bezgotówkowym.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę paliwa, akcesoriów samochodowych oraz usługi mycia samochodów służbowych będących własnością WSSE w Warszawie z siedzibą przy ul. Żelaznej 79 na podstawie kart magnetycznych w systemie bezgotówkowym.

 

 1. Dokumenty.

 

--- 27.09.2018 ---

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na Dostarczenie narzędzi i akcesoriów dla WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na Dostarczenie narzędzi i akcesoriów dla WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

 

 1. Dokumenty

 

--- 19.09.2018 ---

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na zamontowanie nowego klimatyzatoraw budynku WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na zamontowanie nowego klimatyzatora w budynku  WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

 

 1. Dokumenty

 

--- 18.09.2018 ---

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę nowej lodówko-zamrażarki szt. 2 do siedziby zamawiającego tj. do WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79, 00-875 Warszawa.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę nowej lodówko-zamrażarki szt. 2 do siedziby zamawiającego tj. do WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79, 00-875 Warszawa.

 

 1. Dokumenty

 

--- 05.09.2018 ---

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę lampy UV (z wymianą) w aparacie do głębokiego oczyszczania wody MILLI-Q-Gradient dla WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę lampy UV (z wymianą) w aparacie do głębokiego oczyszczania wody MILLI-Q-Gradient dla WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

 

 1. Dokumenty

 

--- 27.08.2018 ---

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę miernika mikroklimatu wraz z wzorcowaniem i szkoleniem z obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 – Laboratorium Higieny Pracy.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę miernika mikroklimatu wraz z wzorcowaniem i szkoleniem z obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 – Laboratorium Higieny Pracy.

 

 1. Dokumenty

 

--- 06.08.2018 ---

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na zakup pakietu aktualizacji i wsparcia na dwa urządzenia Stormshield SN700 na 12 miesięcy.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na zakup pakietu aktualizacji i wsparcia na dwa urządzenia Stormshield SN700 na 12 miesięcy.

 

 1. Dokumenty.

 

--- 20.07.2018 ---

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostarczenie narzędzi i akcesoriów do siedziby Zamawiającego tj. WSSE w Warszawie ul. Żelazna 79.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostarczenie narzędzi i akcesoriów do siedziby Zamawiającego tj. WSSE w Warszawie ul. Żelazna 79.

 

 1. Dokumenty.

 

--- 19.06.2018 ---

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę regałów archiwalnych dla WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i Nowogrodzkiej 82.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę regałów archiwalnych dla WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i Nowogrodzkiej 82.

 

 1. Dokumenty.

 

--- 24.04.2018 ---

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na wykonanie sukcesywnej dostawy materiałów chemicznych.

--- 12.03.2018 ---

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i ul. Nowogrodzkiej 82.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i ul. Nowogrodzkiej 82.

 

 1. Zaproszenie,
 2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy,
 3. Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia,

 

--- 12.03.2018 ---

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę pieczątek dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na dostawę pieczątek dla Wojewódzkiej Stacji sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Żelaznej 79

 

 1. Zaproszenie,
 2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy,
 3. Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia,