Przejdź do treści

Niepodlegające PZP

Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych