Przejdź do treści

Znamię! Znam je?

Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, jego głównym celem jest upowszechnienie wiedzy  z zakresu profilaktyki czerniaka. Obecnie, pomimo wielu akcji profilaktycznych, czerniak stanowi nadal problem społeczny i jest główną przyczyna zgonów z powodu nowotworów złośliwych skóry. W Polsce rocznie odnotowuje się ok. 3.000 przypadków nowych zachorowań na czerniaki, dlatego inicjatywy mające na celu promocję profilaktyki tego nowotworu są bardzo pożądane.

Cel programu:

  • Przekazanie wiedzy na temat ryzyka zachorowania na czerniaka
  • Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki
  • Uświadomienie wartości odpowiednich zachowań i postaw

Adresaci:

  • Uczniowie szkół ponadpodstawowych
  • Pośrednio również rodzice oraz kadra pedagogiczna szkół

Treść programu:

  • Charakterystyka czerniaka
  • Jak rozpoznać cechy charakterystyczne dla czerniaka – badanie skóry
  • Ochrona przed czerniakiem
  • Grupy ryzyka

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Warunkiem udziału oraz otrzymania materiałów edukacyjnych jest przekazanie informacji zwrotnej z podjętych działań. Szkoły zainteresowane realizacją programu prosimy o kontakt ze specjalistą oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej na swoim terenie.

Program realizowany jest przez Fundację „Gwiazda Nadziei” w partnerstwie z Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz merytorycznym patronatem Akademii Czerniaka.

Materiały edukacyjne dostępne na stronie www.gwiazdanadziei.pl