Przejdź do treści

Zdrowe piersi sa OK!

ZDROWE PIERSI SĄ OK!

Wojewódzki program edukacyjny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w  zakresie profilaktyki raka piersi
Cele programu:
 • Kształtowanie wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych nawyku pielęgnacji piersi i dbania o nie
 • Budowanie świadomości dotyczącej dbania o zdrowe piersi wśród uczniów (dziewcząt i chłopców) oraz wśród osób z ich najbliższego otoczenia
Adresaci:
 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy)
 • Pośrednio również rodzice, kobiety z najbliższego otoczenia uczniów oraz kadra pedagogiczna szkół

Treści programu:
 • Pojęcie raka piersi
 • Podstawowe dane epidemiologiczne dotyczące zachorowalności i umieralności na raka piersi w Polsce i w Europie
 • Budowa piersi oraz fazy rozwoju piersi
 • Czynniki ryzyka zachorowalności na raka piersi i objawy raka piersi
 • Rola piersi dla zdrowia i urody kobiet
 • Zasady pielęgnacji piersi i zjawisko brafittingu
 • Podstawowe metody wykrywania raka piersi
 • Zasady prawidłowego samobadania piersi

Partnerzy programu:
 • Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Warszawie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Wydział w Warszawie
Program realizowany jest pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Program zdobył II nagrodę w Ogólnopolskim Plebiscycie KNOW HEALTH 2013 w kategorii: najlepszy program samorządu, podmiotu leczniczego lub innego podmiotu niekomercyjnego promujący zdrowie, czyli najlepsza inicjatywa w dziedzinie profilaktyki i promocji zdrowia.

Materiały do pobrania:
 1. Poradnik
 2. Prezentacja 1
 3. Prezentacja 2
 4. Plakat
 5. Zakładka
 6. Kalendarzyk
 7. Składanka
 8. Ankieta ewaluacyjna
 9. Podsumowanie V edycji programu w województwie mazowieckim rok szkolny 2016-2017
Szkoły zainteresowane realizacją programu zapraszamy do współpracy