Przejdź do treści

Trzymaj formę!

Program edukacyjny „Trzymaj Formę!”

Wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia oraz zaleceniom „Białej Księgi Komisji Europejskiej – strategia dla Europy, w zakresie zagadnień zdrowia związanych z żywieniem, nadwagą i otyłością, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, zapoczątkowały w roku 2006 Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”. Program promuje zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej.
Program „Trzymaj Formę!” skierowany jest do uczniów V i VI klas szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych oraz ich rodziców i opiekunów. Jego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, zwiera również wytyczne dla dyrektorów szkół w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności w sklepikach szkolnych.
Cele szczegółowe programu:
 • zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej,
 • dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych,
 • kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej,
 • propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym,
 • rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty.
Treści programowe:
 • Żywienie człowieka
 • Wybrane elementy edukacji konsumenckiej
 • Aktywność fizyczna
Realizatorzy:
 • pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na poziomie wojewódzkim i powiatowym,
 • koordynatorzy szkolni,
 • wychowawcy klas,
 • nauczyciele: biologii, wychowania fizycznego, przyrody, matematyki, chemii, języka polskiego, informatyki, plastyki, techniki, religii, historii, geografii, języka angielskiego, niemieckiego, fizyki, muzyki, nauczania początkowego, wychowania do życia w rodzinie,
 • pedagodzy,
 • psychologowie,
 • opiekunowie świetlic,
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,
 • opiekunowie kół teatralnych,
 • Rady Rodziców,
 • opiekunowie szkolnych kół PCK,
 • właściciele sklepików szkolnych.
Strony internetowe z informacjami o programie:
http://www.trzymajforme.pl/
 
Szkoły zainteresowane realizacją programu zapraszamy do współpracy.
Do pobrania:
 1. Materiały do programu
 2. Materiały pomocnicze w realizacji programu
 3. Druki sprawozdawcze
 4. Wykaz koordynatorów programu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. mazowieckim
 5. Konkursy
 6. Podsumowanie realizacji programu w kraju w latach 2006 – 2010
 7. Podsumowanie IX edycji programu Trzymaj Formę! w woj. mazowieckim - rok szkolny 2014/2015