Przejdź do treści

Szkoły Promujące Zdrowie

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, na mocy porozumienia zawartego 17 lutego 2004 r. pomiędzy WSSE w Warszawie, Mazowieckim Kuratorium Oświaty, Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”, włącza się w realizację projektu „Szkoły Promujące Zdrowie”. Przedstawiciele Oddziału OZ i PZ WSSE w Warszawie wspierają Mazowiecką Sieć Szkół Promujących Zdrowie poprzez: propagowanie idei szkół promujących zdrowie, współudział w tworzeniu szkół promujących zdrowie w zakresie m.in. diagnozy stanu wyjściowego, pomoc szkołom w opracowywaniu szkolnych programów wdrażania idei szkoły promującej zdrowie, organizację i udział w szkoleniach a także monitorowanie zadań z zakresu edukacji zdrowotnej.

5 kwietnia 2004 r.podpisano Regulamin Pracy Wojewódzkiego Zespołu Wspierającego Szkoły Promujące Zdrowie.

Wszystkie informacje na temat idei Szkół Promujących Zdrowie oraz procedur przyjęcia szkoły do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie znajdują się pod linkiem:

www.kuratorium.waw.pl/pl/news/2172/procedury-przyjęcia-szkół-do-mazowieckiej-sieci-szkół-promujacych-zdrowie.html