Przejdź do treści

Czyste powietrze wokół nas

Czyste powietrze wokół nas

W roku szkolnym 2008/2009 Główny Inspektorat Sanitarny zainicjował realizację I edycji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas” na terenie całego kraju. Program jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych. Ma on na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
Program uzyskał rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej. Honorowy patronat nad programem objął Rzecznik Praw Dziecka pan Marek Michalak.
Do pobrania:
1. Ramowe założenia programu
2. Broszura ze scenariuszami zajęć,
3. Plakat,
4. Kolorowanka,
5. Kwestionariusz ankiety dla powiatowego koordynatora programu.
6.Kwestionariusz ankiety dla szkolnego/przedszkolnego koordynatora programu