Przejdź do treści

Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce

Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce

Od 2007 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna jest koordynatorem działań w ramach Narodowego „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”.
W ramach profilaktyki palenia tytoniu Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie podejmuje następujące zadania:
1. Realizacja krajowych programów edukacyjnych:
  • Czyste powietrze wokół nas – program edukacji antytytoniowej dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów,
  • Bieg po zdrowie - program edukacji antytytoniowej dla dzieci z klas IV szkół podstawowych.
2. Realizacja akcji i kampanii społecznych:
  • obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia (trzeci czwartek listopada)
  • obchody Światowego Dnia bez Tytoniu (31 maja)
3. Comiesięczny monitoring dotyczących sytuacji w zakresie realizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 
Do pobrania:
Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i zadania na lata 2014 – 2018
Materiały Edukacyjne:
plakat pt. Nie pal/ Nie truj swego dziecka
plakat pt. Nie rób z siebie komory gazowej/ Będąc w ciąży rzuć palenie
plakat pt. Smacznego
plakat pt. Za 10 sekund to możesz być Ty
plakat pt. Rzuć palenie
plakat pt. Nie pal, stokrotnie proszę
plakat pt. Zadymi, zabije, zatruje