Przejdź do treści

Podstępne WZW

Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, którego głównym celem jest podniesienie wiedzy na temat profilaktyki zakażeń HBV i HCV. Kształtowanie zachowań zdrowotnych, w tym również w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym, stanowi ważny element działań edukacyjnych w szkole.

Cele programu:

  • Przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażeń HBV i HCV
  • Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki
  • Pobudzenie do refleksji nad własnymi zachowaniami zdrowotnymi
  • Kształtowanie prawidłowych zachowań w stosunku do osób zakażonych

Adresaci:

  • Uczniowie szkół ponadpodstawowych
  • Pośrednio również rodzice oraz kadra pedagogiczna szkół

Treści programu:

  • Informacje dotyczące roli wątroby w naszym organizmie
  • Podstawowe dane na temat zakażeń HBV i HCV
  • Drogi zakażenia, objawy i przebieg choroby
  • Diagnostyka, leczenie oraz profilaktyka

 

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Warunkiem udziału oraz otrzymania materiałów edukacyjnych jest przekazanie informacji zwrotnej z podjętych działań. Szkoły zainteresowane realizacją programu prosimy o kontakt ze specjalistą oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej na swoim terenie.

Program realizowany jest przez Fundację „Gwiazda Nadziei” w partnerstwie z Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

Materiały edukacyjne dostępne na stronie www.gwiazdanadziei.pl