Przejdź do treści

Kleszcz mały czy duży, nic dobrego nie wróży

KLESZCZ MAŁY CZY DUŻY - NIC DOBREGO NIE WRÓŻY

Program edukacyjny dotyczący zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze na człowieka, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych województwa mazowieckiego.
Cele programu:

Cel główny:

Zmniejszenie liczby zachorowań na choroby przenoszone przez kleszcze na człowieka.

Cele szczegółowe:
  • Wyedukowanie młodzieży szkół gimnazjalnych w zakresie profilaktyki chorób wywoływanych przez kleszcze.
  • Zaktywizowanie środowisk szkolnych (nauczyciele, pracownicy medyczni) do działań edukacyjnych dotyczących wyżej wymienionych chorób.
  • Promowanie skutecznych metod profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu (szczepienia profilaktyczne) oraz boreliozy (stosowanie repelentów, odpowiedniego ubioru, etc)
Informacja o programie:
  1. Program edukacyjny „Kleszcz mały czy duży - nic dobrego nie wróży” został opracowany przez: mgr Marię Siwak z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku oraz mgr Justynę Winnicką z Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, Oddział w Białymstoku.
Obecnie jest realizowany przez dwie Wojewódzkie Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne w Polsce: w Białymstoku oraz Olsztynie.
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie uzyskała zgodę Autorów programu na jego realizację na terenie województwa mazowieckiego.
 2. Zajęcia edukacyjne obejmują następujące tematy:
  • sytuacja epidemiologiczna chorób odkleszczowych w Polsce i województwie mazowieckim,
  • kleszcze, zasady rozmnażania się, bytowania i odżywiania,
  • rodzaje chorób przenoszonych przez kleszcze na człowieka,
  • metody profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze na człowieka.

Do Pobrania:
  1. Zachorowania i zapadalność na kleszczowe zapalenie mózgu w województwie mazowieckim w latach 2005 – 2010 (PDF)
  2. Zachorowania i zapadalność na boreliozę w województwie mazowieckim w latach 2005 – 2010 (PDF)