Przejdź do treści

Festiwal Piosenki o Zdrowiu

Festiwal Piosenki o Zdrowiu

Państwowa Inspekcja Sanitarna na terenie województwa mazowieckiego organizuje od kilkunastu lat „Festiwal Piosenki o Zdrowiu” dla dzieci i młodzieży. Oprócz wyraźnego celu edukacyjnego – zainteresowania dzieci i ich opiekunów tematyką zdrowotną oraz zainspirowania do poszukiwania treści prozdrowotnych i nowych form wyrazu – festiwal ma także atrakcyjną formę rozrywkową.

Celem nadrzędnym Festiwalu jest połączenie atmosfery zabawy z akcją rozpowszechniania i popularyzowania treści prozdrowotnych. Głównym założeniem Festiwalu jest motywowanie dzieci i młodzieży do pozytywnego myślenia o zdrowiu, propagowanie zasad i idei dotyczących szeroko rozumianego zdrowia, a w szczególności zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, profilaktyki chorób, profilaktyki antytytoniowej oraz profilaktyki innych nałogów, higieny osobistej, higieny jamy ustnej i bezpiecznego wypoczynku, bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska i ekologii.
Zmagania festiwalowe, zgodnie z założeniami regulaminowymi, odbywają się w etapach: powiatowym i wojewódzkim. Rywalizacja odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych – „szkoły podstawowe” i „gimnazja”. W etapie powiatowym dodatkowo odbywa się rywalizacja konkursowa w kategorii „przedszkola”.

Każdy z etapów realizowany jest na profesjonalnej scenie (Dom Kultury, teatr, kino lub inna scena widowiskowa). Każdy z uczestników Festiwalu ma za zadanie zaprezentować autorską piosenkę o tematyce zdrowotnej, która podlega ocenie komisji konkursowej, złożonej z przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, resortu edukacji oraz profesjonalnych muzyków.

Do pobrania:
  1. Regulamin Festiwalu
  2. Zgłoszenie uczestnictwa_etap powiatowy
  3. Zgłoszenie uczestnictwa_etap wojewódzki
  4. Formularz ocen
  5. Protokół z narady Komisji Konkursowej

Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2016

Informacja z finału wojewódzkiego.