Przejdź do treści

Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami!

„CHROŃ SIĘ PRZED KLESZCZAMI WSZYSTKIMI SPOSOBAMI!”

Program edukacyjny dotyczący profilaktyki chorób odkleszczowych dla placówek wychowania przedszkolnego i uczniów szkół podstawowych

Cele programu:
1. Cele główne:
 • Podniesienie poziomu wiedzy o chorobach odkleszczowych,
 • Poznanie sposobów zapobiegania chorobom odkleszczowym,
 • Uświadomienie wagi problemu ugryzień przez kleszcze.
2. Cele szczegółowe:
Uczeń/Przedszkolak:
 • zdobywa wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych z ugryzieniem przez te pajęczaki,
 • poznaje sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi,
 • poznaje sposoby zapobiegania atakom kleszczy i ochrony przed przenoszonymi przez nie chorobami,
 • uświadamia sobie potrzebę stosowania profilaktyki.
Adresaci:
 • Dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Uczniowie klas I – III oraz IV-VI szkoły podstawowej,
 • Rodzice i opiekunowie,
 • Kadra pedagogiczna,
 • Pielęgniarki szkolne.
Treści programowe:
 • Informacja na temat życia kleszczy (wygląd, rozmiar, występowanie),
 • Miejsca na ciele człowieka najbardziej narażone na ugryzienia kleszczy,
 • Sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi,
 • Metody zabezpieczania się przed wczepieniem kleszcza w ciało człowieka,
 • Prawidłowe postępowanie w przypadku ugryzienia przez kleszcza,
 • Ryzyko zakażenia chorobami odkleszczowymi,
 • Choroby przenoszone przez kleszcze,
 • Profilaktyka chorób odkleszczowych.
Materiały dydaktyczne:
1. Dla nauczyciela prowadzącego zajęcia:
 • poradnik ze scenariuszami zajęć,
 • plakat do powieszenia w widocznym miejscu na tablicy informacyjnej,
 • list do rodziców – wręczany podczas zebrań lub wywieszony na tablicy informacyjnej,
 • film „Jak usunąć kleszcza”.
2. Dla uczestników:
 • naklejki odblaskowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, linijki z motywem kleszcza dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) – wręczane uczestnikom na zakończenie zajęć,
 • kolorowanki dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 • karty pracy.
3. Dla dorosłych (rodziców, opiekunów i innych nauczycieli):
 • ulotka informacyjna – wręczana podczas spotkań z rodzicami.
Materiały do pobrania:
 1. Poradnik
 2. Plakat
 3. Ulotka 1
 4. Ulotka 2
 5. List do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
 6. List do rodziców uczniów
 7. Karta pracy 1
 8. Karta pracy 2
 9. Karta pracy 3
 10. Kolorowanki 1-3
 11. Kolorowanki 4-6
 12. Ankieta ewaluacyjna dla uczniów
 13. Ankieta sprawdzająca poziom wiedzy uczniów
Patroni Honorowi: