Przejdź do treści

Akcja Letnia

Akcja Letnia

Każdego roku w okresie wakacyjnym pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia staraja się dotrzeć do jak największej grupy dzieci, młodzieży i osób dorosłych, przebywających w palcówkach letniego wypoczynku z edukacją na temat bezpieczeństwa na wakacjach.

Cele akcji:
 • Propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku,
 • Popularyzacja wiedzy nt. właściwych i bezpiecznych zachowań w miejscach publicznych, lasach i nad wodą,
 • Uświadomienie ryzykownych zachowań w czasie kąpieli wodnych i słonecznych,
 • Podnoszenie wśród dzieci i młodzieży odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • Pogłębienie wiedzy na temat zapobiegania ukąszeniom przez kleszcze, profilaktyki zatruć pokarmowych w tym grzybami, wścieklizny, zapobiegania wypadkom i urazom.

W ramach Akcji Letniej prowadzone są następujące działania:
 • narady z kierownikami kolonii i półkolonii, pielęgniarkami, wychowawcami, przedstawicielami władz lokalnych, dziennikarzami,
 • edukacja dzieci i młodzieży poprzez: pogadanki, instruktaże, rozmowy indywidualne, emisje filmów,
 • spotkania z ekspertami,
 • konkursy: wiedzy, plastyczne, sportowe,
 • ekspozycje wizualne, wystawy prac plastycznych,
 • dystrybucja materiałów edukacyjnych,
 • poradnictwo metodyczne i merytoryczne podczas indywidualnych spotkań,
 • popularyzacja podejmowanych treści w mediach,
 • poradnictwo i pomiary (RR, poziomu CO w wydychanym powietrzu, ciężaru ciała i określanie BMI) podczas Imprez prozdrowotnych.
Do pobrania:
 1. "Ciesz się latem - bezpieczne wakacje"
 2. "Profilaktyka zatruć pokarmowych"