Przejdź do treści

Kontakt do OPZ

Kontakt do Oddziału:

Adres do korespondencji:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
ul. Nowogrodzka 82
02-018 Warszawa
e-mail: promocjazdrowia@wsse.waw.pl

Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia
Marlena Skorupka-Dziedzic