Przejdź do treści

Kontakt do OPZ

Kontakt do Oddziału:

Adres do korespondencji:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
ul. Nowogrodzka 82
02-018 Warszawa
e-mail: promocjazdrowia@wsse.waw.pl
Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia
Marlena Skorupka-Dziedzic
tel. (22) 432 10 02,
kom. 698 664  811