Przejdź do treści

Od samobadania piersi do mammografii

OD SAMOBADANIA PIERSI DO MAMMOGRAFII

W związku z ogromną popularnością programu „Różowa wstążeczka”, którego realizacja została zakończona na szczeblu krajowym w 2006 roku, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Warszawie postanowił kontynuować działania związane z profilaktyką raka piersi.
W dniu 16 sierpnia 2007 roku, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie podpisał porozumienie o współpracy z Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie. Na mocy tego porozumienia Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Warszawie zainicjowała i wdrożyła w województwie mazowieckim kampanię edukacyjną pt.: „Od samobadania piersi do mammografii”.

Skala zachorowań na raka piersi w młodym wieku, jak wynika z badań epidemiologicznych, jest stosunkowo niska, jednak ich nasilenie wzrasta wraz z wiekiem. Analizując wskaźniki ilościowe dotyczące nowych przypadków po 50. roku życia, można zauważyć zależność pomiędzy ilością nowych przypadków a poziomem wiedzy i korzystaniem z badań profilaktycznych. Kobiety, u których wykrywa się zmiany nowotworowe przyznają się do tego, że nie chodziły do lekarza, nie wykonywały badań i mało interesowały się wiedzą na ten temat (badania prowadzone przez Centrum Onkologii w Warszawie). Poziom zachorowań wśród Polek utrzymuje się na średnim europejskim poziomie, jednak zgony z tego powodu przewyższają średnia europejską i lokują Polskę na końcu statystyk przeżywalności.

Adresatami edukacji stali się zatem młodzi ludzie w wielu 16 -19 lat, a cel oscyluje wokół kształtowania w nich trwałej odpowiedzialności za zdrowie i życie swoje oraz swojego otoczenia. Edukacja realizowana jest poprzez:
 • przekazanie podstawowej wiedzy na temat raka piersi dotyczącej m. in.: czynników ryzyka, objawów choroby;
 • uwrażliwienie młodych kobiet na profilaktykę;
 • kształtowanie postaw zdrowotnych (samokontrola organizmu, możliwość identyfikacji znaków ostrzegawczych, wyrobienie nawyku poddawania się badaniom profilaktycznym).
Istotnym elementem kampanii jest oddziaływanie wyedukowanej młodzieży na swoje najbliższe otoczenie (rodzinę, znajomych) w zakresie motywowania do podjęcia działań profilaktycznych.

W programie wykorzystywane są materiały opracowane i rozpowszechniane przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia są autorami metodyki programu i konspektów zajęć dla nauczyciela, które zostały ocenione przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie jako wartościowe i godne uwagi.

Partnerzy
 • Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy – Centrum Onkologii w Warszawie
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
Do pobrania:
 1. Metodyka Programu
 2. Konspekty zajęć
 3. Ankieta 1
 4. Ankieta 2
 5. Prezentacja
 6. Artykuły