Przejdź do treści

Promocja zdrowia

Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia
Marlena Skorupka-Dziedzic

Dane teleadresowe:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
Oddział Promocji Zdrowia
ul. Nowogrodzka 82
02-018 Warszawa

mail: promocjazdrowia@wsse.waw.pl