Przejdź do treści

Promocja zdrowia

Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia
Marlena Skorupka-Dziedzic

Dane teleadresowe:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
Oddział Promocji Zdrowia
ul. Nowogrodzka 82
02-018 Warszawa
tel: 22 432 10 02,
kom.: 698 664 811
promocjazdrowia@wsse.waw.pl