Przejdź do treści

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Podanie o uzgodnienie dokumentacji projektowej
Uzgodnienie dokumentacji projektowej pomieszczeń, w którychstosowane są aparaty rtg
Podanie o uzgodnienie wskazań ekspertyzy technicznej dla budynków.
Załącznik nr 1 do instrukcji technicznej w sprawie spełnienia wymagań sanitarnohigienicznych
w sposób inny niż określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

 

Wzór wniosku o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie oświetlenia pomieszczeń_2018
Wzór wniosku o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie oświetlenia pomieszczeń_2018
(wersja edytowalna)

 

Wzór wniosku o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie zagłębienia pomieszczeń_2018
Wzór wniosku o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie zagłębienia pomieszczeń_2018
(wersja edytowalna)

 

Wzór wniosku ws_ zmniejszonych odległości miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych_2018
Wzór wniosku ws_ zmniejszonych odległości miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych_2018
(wersja edytowalna)

 

Wzór wniosku o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie wysokości pomieszczeń_2018
Wzór wniosku o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie wysokości pomieszczeń_2018
(wersja edytowalna)

 

Wzór wniosku o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie zagłębienia pomieszczeń leczniczych_2018
Wzór wniosku o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie zagłębienia pomieszczeń leczniczych_2018
(wersja edytowalna)