Przejdź do treści

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. Anna Mościcka-Wardak
e-mail: anna.moscicka-wardak@wsse.waw.pl

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
02- 018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 82
e-mail: ozns@wsse.waw.pl

Adres do korespondencji:
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
00- 875 Warszawa, ul. Żelazna 79

Kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. Anna Mościcka-Wardak
e-mail: anna.moscicka-wardak@wsse.waw.pl
tel. (22) 432 10 35

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
02- 018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 82
e-mail: ozns@wsse.waw.pl
tel. (22) 432 10 30 do 34 i 36 do 37  lub 22 432-10 -58

Adres do korespondencji:
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
00- 875 Warszawa, ul. Żelazna 79