Przejdź do treści

Zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

  • wykaz zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
  • raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych - sporządzany nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy
  • działania eliminujące lub ograniczające ryzyko wystąpienia zranień ostrymi narzędziami oraz zakażeń
  • ocena ryzyka zawodowego (w tym rodzaje wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych ostrych narzędzi) - aktualizowana nie rzadziej niż raz na 2 lata
  • dostęp do instrukcji oraz innym sporządzonych w formie papierowej i elektronicznej informacji o zasadach używania ostrych narzędzi i środków ochrony indywidualnej, określonych w procedurach (procedury bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami, procedury używania odpowiednich do rodzaju i stopnia narażenia środków ochrony indywidualnej), a także obowiązujących przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
  • procedury postępowania przed i poekspozycyjnego, postępowania z odpadami, stosowania środków indywidualnych
  • dobre praktyki zapobiegania narażeniu na zranienia ostrymi narzędziami
  • program szkoleń mających na celu zapobieganie narażeniu i jego skutkom i ich systematyczność