Przejdź do treści

Czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy

Czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy

  • Wykonywanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia  występujących w środowisku pracy przez uprawnione laboratoria.
  • Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia w pełnym zakresie ich występowania.
  • Karty badan i pomiarów, w których na bieżąco są wpisywane wyniki badan i pomiarów czynników szkodliwych
  • Podejmowane działania zapobiegawcze w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami  normatywów higienicznych
  • Informowanie pracowników o wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych oraz udostępnianie wyników pracownikom.