Przejdź do treści

Cytostatyki

Cytostatyki

  • Warunki w jakich wykonywane są czynności związane z przygotowaniem leków cytostatycznych
  • Lokalizacja i usytuowanie pomieszczenia do przygotowywania leków cytostatycznych
  • Środki ochrony indywidualnej
  • Wydzielone miejsce na środki ochrony indywidualnej przeznaczone do zniszczenia (rękawiczki, fartuchy, czepki, maski) w miejscu, w którym przygotowywane są leki cytostatyczne
  • Wydzielone miejsce na środki ochrony indywidualnej przeznaczone do oczyszczania (okulary) w miejscu, w którym przygotowywane są leki cytostatyczne
  • Używanie sprzętu medycznego jednorazowego użytku lub w przypadku braku umożliwienie jego odkażania
  • Przestrzeganie zakazu pracy z lekami cytostatycznymi kobietom w ciąży i okresie karmienia piersią
  • Przestrzeganie zakazu wykonywania przez pracowników pracujących przy lekach cytostatycznych czynności, podczas których byłyby one narażone na promieniowanie jonizujące
  • Instrukcja określająca zasady bezpiecznego wykonywania pracy podczas ich przygotowywania
  • Możliwość codziennej zmiany pościeli i bielizny chorych przyjmujących leki cytostatyczne