Przejdź do treści

Detergenty

Detergenty

Ocena realizacji wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu detergentów wynikająca z rozporządzenia (WE) nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. obejmuje sprawdzenie min. następujących obowiązków:
  • spełnienie kryteriów dla całkowitej biodegradacji tlenowej przez środek powierzchniowo czynny lub detergent (ewentualne odstępstwa) czy na oznakowaniu opakowania detergentu, przeznaczonego do sprzedaży użytkownikowi, umieszczono trwale, za pomocą widocznych liter i w języku polskim znajduje się:
  • nazwa i nazwa handlowa produktu
  • nazwa lub nazwa handlowa lub znak towarowy i pełny adres oraz numer telefonu osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie produktu do obrotu
  • adres, adres mailowy, numer telefonu pod którym dostępny jest arkusz danych składników przeznaczonych dla personelu medycznego
Czy na opakowaniu detergentów wykazano:
  • zawartość składników jeżeli dodano środki konserwujące niezależnie od ich stężenia
  • nazwy składników z kompozycji zapachowych, w stężeniu powyżej 0,01 % wagowego, mogących powodować alergie, jeżeli dodano
Należy pamiętać, że dla detergentów przeznaczonych do użytku w sektorze przemysłowym, które nie są udostępnione dla ogółu społeczeństwa, wyżej wymienione wymagania nie muszą być spełnione, jeżeli równoważną informację dostarcza się w formie arkusza danych technicznych, karty charakterystyki, lub w podobny właściwy sposób.
Oznakowanie opakowania detergentu ciekłego nie powinno zawierać elementów graficznych przedstawiających owoce, które mogą wprowadzać użytkownika w błąd, co do przeznaczenia produktu.