Przejdź do treści

Kontakt do ONHP

Kontakt do Oddziału:

Oddział Nadzoru Higieny Pracy mieści się w siedzibie
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie
przy ul. Nowogrodzkiej 82, wejście A, parter

Adres do korespondencji:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
ul. Żelazna 79 00-875 Warszawa
e-mail: hpn@wsse.waw.pl

Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Pracy
mgr Jadwiga Napiórkowska

e-mail: jadwiga.napiorkowska@wsse.waw.pl

Sekcja Nadzoru Bieżącego
Kierownik Sekcji
Marcin Stępień

/warunki pracy, chemikalia/

Sekcja Chorób Zawodowych
Kierownik Sekcji
Anna Kret

/choroby zawodowe/

Sekcja do spraw Środków Zastępczych i Nowych Substancji Psychoaktywnych
p.o. Kierownika Sekcji
Anna Łączyńska

/środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne/