Kontakt do ONHP

Kontakt do Oddziału:

Oddział Nadzoru Higieny Pracy mieści się w siedzibie
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie
przy ul. Nowogrodzkiej 82, wejście A, parter
Adres do korespondencji:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
ul. Żelazna 79 00-875 Warszawa
e-mail: hpn@wsse.waw.pl
Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Pracy
mgr Jadwiga Napiórkowska
tel. (22) 432 10 53,
kom. 600 369 300
e-mail: jadwiga.napiorkowska@wsse.waw.pl
Pozostałe telefony:
(22) 432 10 50 - Nadzór nad warunkami pracy
(22) 432 10 47 -Choroby zawodowe
(22) 432 10 54 - Nadzór nad chemikaliami oraz środkami zastępczymi