Przejdź do treści

Kontakt do ONHP

Kontakt do Oddziału:

Oddział Nadzoru Higieny Pracy mieści się w siedzibie
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie
przy ul. Nowogrodzkiej 82, wejście A, parter

Adres do korespondencji:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
ul. Żelazna 79 00-875 Warszawa
e-mail: hpn@wsse.waw.pl

Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Pracy
mgr Jadwiga Napiórkowska
tel. (22) 432 10 53,
e-mail: jadwiga.napiorkowska@wsse.waw.pl

Sekcja Nadzoru Bieżącego
Kierownik Sekcji
Marcin Stępień
tel.
(22) 432 10 50
/warunki pracy, chemikalia/

Sekcja Chorób Zawodowych
Kierownik Sekcji
Anna Kret
tel. (22) 432 10 47
/choroby zawodowe/

Sekcja do spraw Środków Zastępczych i Nowych Substancji Psychoaktywnych
p.o. Kierownika Sekcji
Anna Łączyńska
tel.(22) 432 10 54
/środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne/