Przejdź do treści

Chemikalia

Chemikalia

Chemikalia
Rejestracja substancji w 2018 roku
Z dniem 1 czerwca 2018 r. upływa termin rejestracji substancji w postaci własnej, jako składnik mieszaniny lub wyrobu w ilości co najmniej 1 tona/rok. Obowiązek rejestracji ciąży na importerach, producentach, wyłącznych przedstawicielach. Więcej szczegółów dotyczących rejestracji znajdziesz tutaj
Stosowanie substancji lub ich mieszanin przez dalszych użytkowników
Dalszy użytkownik, czyli osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na terytorium Wspólnoty i niebędąca producentem i importerem, która używa substancji w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny, podczas prowadzonej działalności zawodowej. Konsumenci ani dystrybutorzy nie są dalszymi użytkownikami.
Substancje i mieszaniny chemiczne występują w środowisku pracy nie tylko w wielkich zakładach przemysłowych. Farby, kleje, czy chemia gospodarcza stanowią źródło potencjalnych zagrożeń chemicznych.
Przede wszystkim dowiedz z czym pracujesz:
  • Poznaj stosowane w Twoim zakładzie substancje i mieszaniny chemiczne i dowiedz się jakie zagrożenie mogą spowodować
  • Pamiętaj żeby posiadać karty charakterystyki dla stosowanych chemikaliów, zapoznaj się z ich treścią (art. 221 Kodeksu pracy).
  • Wykaz wszystkich substancji i mieszanin powinien znaleźć się w „spisie stosowanych substancji i mieszanin chemicznych”. Do jego prowadzenia zobowiązuje §2. art. 221 Kodeksu pracy.
  • Nie dopuszczaj do sytuacji w której niebezpieczne chemikalia (np. farby, rozpuszczalniki, paliwa) są przechowywane w nieoznakowanych pojemnikach. (§1 art. 221 Kodeksu pracy ). Zwróć szczególną uwagę na opakowania po produktach spożywczych. Nie wolno w nich przechowywać chemikaliów, a w takiej sytuacji bardzo łatwo o wypadek! Opakowania muszą również zabezpieczać pracowników przed szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem ich zawartości.
Powiadom pracowników o zagrożeniach:
  • Udostępnij pracownikom karty charakterystyki stosowanych przez nich chemikaliów. Zwróć szczególny nacisk na sekcję 4 (pierwsza pomoc) oraz sekcję 8 (środki kontroli ryzyka). Sprawdź instrukcje bhp/stanowiskowe uwzględniające informacje zawarte w kartach charakterystyki (art. 237§ 2 Kodeks pracy).
  • Uwzględnij czynniki chemiczne w ocenie ryzyka. (§ 2 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych).
  • W razie potrzeby przeprowadź badania i pomiary stężenia czynników chemicznych w środowisku pracy dla substancji, dla których wyznaczono wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS), a z wynikami badań zapoznaj pracowników.
Na opakowaniach substancji i ich mieszaninach obowiązują piktogramy zgodne z rozporządzeniem CLP tutaj
Etykieta produktu będącego w obrocie na terytorium RP powinna być sporządzona w języku polskim. Podobnie jest z kartą charakterystyki. Masz prawo żądać od swojego dostawcy tak sporządzonych etykiet i kart.
Nie jesteś pewien jaką masz rolę i obowiązki w łańcuchu dostaw? Kliknij tutaj!
Zapoznaj się z poradnikiem „Bezpieczeństwo chemiczne w twojej firmie”