Przejdź do treści

Zadania Oddziału

Zadania Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej:

 1. Sprawowanie nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym lub w których powiat jest podmiotem dominującym
  (w zakresie nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej, w tym np.: podmiotami wykonującymi działalność leczniczą i domami pomocy społecznej; w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi).
 2. Koordynacja prac związanych ze sprawowaniem nadzoru nad warunkami higieny środowiska, a zwłaszcza nad:
 • wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
 • wodą w kąpieliskach oraz miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli,
 • wodą w basenach kąpielowych.
 1. Nadzór nad działalnością powiatowych i granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie realizowanych kontroli nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej, m. in.:
 • podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
 • domami pomocy społecznej,
 • zakładami fryzjerskimi i kosmetycznymi, zakładami odnowy biologicznej, tatuażu, solariami,
 • obiektami i środkami transportu publicznego (m.in. dworcami autobusowymi, dworcami i stacjami kolejowymi, pociągami, autobusami, tramwajami itp.),
 • obiektami świadczącymi usługi hotelarskie, turystyczne,
 • noclegowniami dla osób bezdomnych,
 • ustępami publicznymi,
 • terenami rekreacyjnymi,
 • innymi obiektami użyteczności publicznej: aptekami, pralniami i maglami, obiektami kulturalnymi, obiektami sportowymi, cmentarzami, zakładami pogrzebowymi, stacjami paliw, itp.