Przejdź do treści

Serwis kąpieliskowy

Zapraszamy również na SERWIS KĄPIELISKOWY Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Definicja kąpielisko i miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli zgodnie z Ustawą z dnia 20.07.2017 Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2268)
kąpielisko – rozumie się przez to wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; kąpieliskiem nie jest: pływalnia, basen pływacki lub uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych.
miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli – rozumie się przez to wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych niebędący kąpieliskiem.