Przejdź do treści

Serwis kąpieliskowy

 
 
Serwis basenowy zawiera wykaz pływalni z terenu województwa mazowieckiego nadzorowanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.
Szczegółowe informacje dotyczące jakości wody na danym obiekcie można uzyskać kontaktując się z odpowiednią powiatową stacją sanitarno–epidemiologiczną zgodnie z przynależnością terytorialną danego obiektu. Dane kontaktowe powiatowych stacji
sanitarno–epidemiologicznych z terenu województwa mazowieckiego znajdują się w zakładce Kontakt – Stacje Powiatowe.
Wyjątek stanowi 6 obiektów, które znajdują się pod nadzorem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.
- Pływalnia DPS „Kombatant”, Ciechanów ul. Batalionów Chłopskich 12,
- Basen Kąpielowy Zespołu Szkół CKUiP Miętne, ul. Główna 49,
- Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Chorzele, Chorzele, ul. Szkolna 4A,
- Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze, Przysucha, ul. Dembińskich 11,
- Kryta Pływalnia w Sierpcu, Sierpc, ul. Mjra Henryka Sucharskiego 2.
-  Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o.o., Ząbki, ul. Słowackiego 21.
W celu uzyskania informacji dotyczących jakości wody w/w obiektów należy kontaktować się z Oddziałem Nadzoru Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie.