Przejdź do treści

Serwis kąpieliskowy

 

Serwis basenowy zawiera wykaz pływalni z terenu województwa mazowieckiego nadzorowanych przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.
Szczegółowe informacje dotyczące jakości wody na danym obiekcie można uzyskać kontaktując się z odpowiednią powiatową stacją sanitarno–epidemiologiczną zgodnie z przynależnością terytorialną danego obiektu. Dane kontaktowe powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych z terenu województwa mazowieckiego znajdują się w zakładce Kontakt -Stacje Powiatowe.