Przejdź do treści

Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej

Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej
Anna Tarnowska

Dane teleadresowe:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej
02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 82 wejście A
Tel: (22) 432 10 01
shk@wsse.waw.pl