Pliki do pobrania ONE

Pliki do pobrania EPN

 1. Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG
 2. Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG
 3. Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych do WSSE w Warszawie w I kwartale 2017
 4. Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych do WSSE w Warszawie w II kwartale 2017
 5. Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych do WSSE w Warszawie w pierwszej połowie lipca 2017
 6. Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych do WSSE w Warszawie w drugiej połowie lipca 2017
 7. Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy
 8. Wniosek o wydanie decyzji o spełnieniu wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 9. EPN Karta świadczeniodawcy prowadzącego szczepienia ochronne
 10. EPN skierowanie lekarskie na badanie bakteriologiczne w kierunku krztuśca
 11. EPN ZLB1 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych
 12. EPN ZLB2 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy
 13. EPN ZLB3 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności
 14. EPN ZLK1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej
 15. EPN ZLK2 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy
 16. EPN ZLK3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową
 17. EPN ZLK4 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV, zachorowania na AIDS, zgonu osoby zakażonej HIV, chorej na AIDS
 18. EPN ZLK5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej