Przejdź do treści

Informacje dla organizatorów

BEZPIECZNE FERIE 2020

Szanowni Państwo!
Bezpieczny i zdrowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w dużej mierze zależny jest od organizatorów , na których spoczywa obowiązek zapewnienia im właściwej opieki oraz higienicznych warunków pobytu. Dlatego Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny mając na względzie szereg wymagań, jakie wiążą się z organizacją zimowego wypoczynku , przekazuje podstawowe informacje w tym zakresie.

Bezpieczne Ferie 2020 - informacje dla organizatorów.