Przejdź do treści

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Ocena warunków sanitarnych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa mazowieckiego za okres od 29 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

W trakcie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Mazowsza w okresie od 29.06.2020 r. do 31.08.2020 r. z dostępnych danych w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej zarejestrowanych było 2 085 turnusów. Pod względem sanitarnym skontrolowano 256 turnusów, w których wypoczywało 9 925 dzieci i młodzieży. Było to:

 • 78 turnusów w całorocznych obiektach usług hotelarskich dla 3 759 uczestników,
 • 39 turnusów w obiektach okazjonalnie używanych do wypoczynku (np. bursy, internaty, szkoły) dla 1 505 uczestników,
 • 12 turnusów w obiektach – obozy pod namiotami ze stałą infrastrukturą komunalną dla 610 uczestników,
 • 16 turnusów w obiektach – obozy pod namiotami bez stałej infrastruktury komunalnej dla 451 uczestników,
 • 111 turnusów wypoczynku w miejscu zamieszkania, z których skorzystało 3 600 uczestników.

Jak wynika z powyższego, najbardziej popularną formą wypoczynku na Mazowszu był wypoczynek w formie wyjazdowej zorganizowany w całorocznych obiektach hotelowych.

Prawie wszyscy organizatorzy zagwarantowali uczestnikom dobre warunki zakwaterowania, utrzymania higieny osobistej, dożywiania oraz prowadzenia zajęć rekreacyjnych. Uchybienia sanitarne stwierdzono w 15 (5,8%) spośród 256 skontrolowanych turnusów.

Były to:

 • 5 turnusów zorganizowanych w obiekcie hotelowym,
 • 3 turnusy zorganizowane w obozie pod namiotami bez stałej infrastruktury komunalnej,
 • 7 turnusów zorganizowanych w miejscu zamieszkania.

Uchybienia dotyczyły m. in:

 • nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, nieodpowiedniego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego bloku żywienia (złego stanu stołów, drzwi, ścian i sufitów, niespranej zmywarko – wyparzarki),
 • nieprawidłowości z zakresu nieprzestrzegania zasad GHP/GMP i HACCP (np. wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem stanowisk roboczych, niewłaściwego przechowywania żywności i oznakowania produktów),
 • uchybień w zakresie zakwaterowania i bazy rekreacyjno – sportowej oraz zaplecza (np. braku dostępu do ciepłej wody, niezorganizowanej suszarni, umywalni, braku wieszaków i półek dla uczestników obozu, złego stanu technicznego drewnianych urządzeń na placu zabaw),
 • niezapewnienia pojemników do gromadzenia odpadów stałych oraz braku umowy na wywóz nieczystości stałych,
 • braku do wglądu dokumentacji zdrowotnej personelu, nieodpowiedniego wyposażenia apteczki, braku instrukcji udzielania I pomocy oraz procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Wydano 5 decyzji płatniczych.

Nałożono 4 mandaty karne na kwotę 800,00 złotych.

W odniesieniu do stanu zdrowia uczestników wypoczynku, towśród 9 925 wypoczywających odnotowano 4 urazy (1 złamanie kończyny dolnej, 1 uraz stawu skokowego,1 złamanie obojczyka, 1 rozcięcie dolnej wargi ust).

Wyżywienie organizowane dla dzieci i młodzieży korzystającej z wypoczynku w miejscu zamieszkania zostało zapewnione w miarę posiadanych środków finansowych i warunków lokalowych. W tej formie wypoczynku dożywianie prowadziło 101 półkolonii na 111 skontrolowanych.

Oceniając przebieg tegorocznych wakacjimożna stwierdzić, że pomimo odnotowania nieprawidłowości, był on dobrze przygotowany pod względem sanitarnym jak również pod kątem bezpieczeństwa. Wyniki nadzoru wykazały, że organizatorzy starali się zapewnić dzieciom i młodzieży jak najlepsze warunki gwarantujące bezpieczny pobyt w tracie wypoczynku, a stwierdzone nieprawidłowości niezwłocznie usuwali.