Przejdź do treści

Kontakt do OHDiM

Kontakt do Oddziału:

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży mieści się w siedzibie
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie
przy ul. Nowogrodzkiej 82 / wejście A (I piętro)

Adres do korespondencji:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79


e-mail: hdim@wsse.waw.pl

Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
mgr Aldona Makowska

e-mail: aldona.makowska@wsse.waw.pl

Kierownik Sekcji Nadzoru nad Placówkami
mgr Ewa Sękowska


e-mail: ewa.sekowska@wsse.waw.pl

Kontakt do Oddziału:

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży mieści się w siedzibie
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie
przy ul. Nowogrodzkiej 82 / wejście A (I piętro)

Adres do korespondencji:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79

tel: (22) 620 90 01 (do 06) wew. 123, 124, 204
e-mail: hdim@wsse.waw.pl

Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
mgr Aldona Makowska
tel. (22) 620 90 01 (do 06) wew. 204
e-mail: aldona.makowska@wsse.waw.pl

Kierownik Sekcji Nadzoru nad Placówkami
mgr Ewa Sękowska

tel. (22) 620 90 01 (do 06) wew. 124
e-mail: ewa.sekowska@wsse.waw.pl