Przejdź do treści

Kontakt do OHDiM

Kontakt do Oddziału:

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży mieści się w siedzibie
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie
przy ul. Nowogrodzkiej 82
Adres do korespondencji:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
ul. Żelazna 79 00-875 Warszawa
e-mail: kancelaria@wsse.waw.pl
tel.: (22) 432 10 24 lub (22) 432 10 04
tel./fax: (22) 432 10 23
Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
mgr Aldona Makowska
tel. (22) 432 10 04
kom. 600 369 400
e-mail: aldona.makowska@wsse.waw.pl
Kierownik Sekcji Nadzoru nad Placówkami
mgr Ewa Sękowska
e-mail: ewa.sekowska@wsse.waw.pl
tel.: (22) 432 10 24