Przejdź do treści

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
mgr Aldona Makowska

Dane teleadresowe:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Warszawa, ul. Nowogrodzka 82

Adres do korespondencji:

00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79

tel: (22) 620 90 01 (do 06) wew. 123, 124, 204
e-mail: hdim@wsse.waw.pl