Przejdź do treści

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
mgr Aldona Makowska

Dane teleadresowe:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
ul. Nowogrodzka 82
02-218 Warszawa
tel: (22) 432 10 04 lub (22) 432 10 24;
fax: (22) 432 10 23;
kom: 600 369 400
e-mail:hdim@wsse.waw.pl