Przejdź do treści

Rejestracja i zatwierdzanie zakładu

Przed dokonaniem zgłoszenia suplementu diety do GIS należy dokonać rejestracji lub zatwierdzenia zakładu zgodnie z art. 61, 63 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.594).

Wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów należy złożyć we właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno - epidemiologicznej w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.
W przypadku zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej )), w tym sprzedaży przez Internet ( bez etapu magazynowania), zatwierdzanie nie jest wymagane. Wystarczy złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli, na podstawie którego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu.
Rozpoczęcie działalności jest możliwe dopiero po uzyskaniu zatwierdzenia lub rejestracji zakładu oraz wpisu do rejestru zakładów prowadzonego przez właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlega karze pieniężnej do 5000 zł.