Przejdź do treści

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej [Dz. U. z 2007 nr 106 poz. 730]:
  1. Wzór wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Załącznik 2 do rozporządzenia)
  2. Wzór wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Załącznik 3 do rozporządzenia)
  3. Wzór wniosku o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Załącznik 4 do rozporządzenia)
  4. Wzór wniosku o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Załącznik 5 do rozporządzenia)
Wzór zaświadczenia eksportowego dla produktów kosmetycznych (wersja edytowalna)