Przejdź do treści

Kontakt do ONBŻŻiK

Kontakt do Oddziału:


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków
ul. Nowogrodzka 82, 02-018 Warszawa

FORMULARZ KONTAKTOWY

Kierownik Oddziału:
mgr inż. Janusz Salwa
tel.: (22) 432 10 55

Kierownik Sekcji Nadzoru Nad Bezpieczeństwem Żywności, Żywienia oraz Kosmetyków:
lek. wet. Maria Jakubowska
tel.: (22) 432 10 51

p.o. Kierownika Sekcji Nadzoru Bieżącego, Planowania i Audytów:
mgr Paulina Zych
tel. (22) 432 10 45

Kierownik Sekcji Oceny Jakości Zdrowotnej i Znakowania Żywności oraz Kosmetyków:
mgr Anna Starnawska - Oleńko
tel. (22) 432 10 25

Informacje nt. kosmetyków, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością - tel. (22) 432 10 43
Informacje nt. suplementów diety – tel. (22) 432 11 05
Informacje nt. znakowania żywności – tel. (22) 432 10 26
Informacje nt. zakładów produkcji i obrotu żywnością – tel. (22) 432 10 42, (22) 432 10 52
Informacje nt. produkcji pierwotnej – tel. (22) 432 10 42