Laboratorium

Laboratorium WSSE ul. Żelazna 79 w Warszawie czynne w godz. 7.30 - 15.05
Przyjmowanie próbek do badań w godz. 7.45 - 11.00
Przyjmowanie próbek do badań: kału w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 - 11.00 oraz badań skuteczności procesów sterylizacji ATTEST TM 3M TM od poniedziałku do czwartku w godz. 7.45 - 11.00.
Wydawanie wyników w godz. 7.45 - 14.45

 

WAŻNE!
  Działa już punkt przyjmowania próbek do badań na nosicielstwo przy ul. Kochanowskiego 21 w Warszawie (Żoliborz) w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Punkt czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.30-11.00, tel. (22) 310-79-00.
ZAPRASZAMY
Dział Labortoryjny WSSE w Warszawie
Zastępca Dyrektora ds. Laboratorium
Marta Swaczyńska
tel: 22 654-78-59
mail: marta.swaczynska@wsse.waw.pl
sekretariat
tel. 22 654-78-59
22 620-90-01(06) w. 154
mail: sekretariat.lab@wsse.waw.pl
 
Oddział Laboratoryjny Higieny Pracy
Kierownik Jolanta Kraft
tel. 22 620-90-01(06) w.166
mail: jolanta.kraft@wsse.waw.pl
 
Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej
Kierownik Halina Szewczak
tel.: 22 620-90-01 (06) w. 172
mail: halina.szewczak@wsse.waw.pl
 
Oddział Laboratoryjny Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Kierownik Marzena Czapczyk
tel.: 22 620-90-01 (06) w. 141
mail: marzena.czapczyk@wsse.waw.pl
 
Oddział Laboratoryjny Epidemiologii
Kierownik Ewa Jachacy-Kaczmarska
tel.: 22 620-90-01 (06) w. 118
mail: ewa.jachacy@wsse.waw.pl

 

Pracownia Badania Pozostałości Pestycydów
Kierownik Bożena Morzycka
tel.: 22 620-90-01 (06) w. 175
mail.: bozena.morzycka@wsse.waw.pl
 
Sekcja Poboru Próbek
Kierownik Bogusława Dąbrowska
tel.: 22 620-64-91 lub 698-664-813
mail: proby.woda@wsse.waw.pl
 
Główny specjalista ds. systemu jakości Laboratorium
Barbara Szymczak
tel.: 22 620-90-01 (06) w. 117
mail: barbara.szymczak@wsse.waw.pl