OFERTA BADAŃ WODY

 

OFERTA BADAŃ WODY
Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie – Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej oferuje Państwu wykonanie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody m.in.:
•    przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
•    z basenów kąpielowych,
Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zapewnienia  jakości i dobrą praktyką laboratoryjną, a jakość świadczonych usług potwierdzana jest w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.


Koszt badań zależy od zakresu i obliczany jest zgodnie z obwiązującym cennikiem WSSE


Do badań przyjmowane są próbki wody pobrane przez:

1. Próbkobiorców z Sekcji Poboru Próbek (pobieranie próbek wody jest akredytowane)
kontakt: Warszawa, ul. Żelazna 79, tel. 22 620-64-91, oraz 698-664-813
     e-mail: proby.woda@wsse.waw.pl
 
Wzór zlecenia pobierania próbek wody
Wzór zlecenia pobierania próbek wody   (wersja edytowalna dokumentu)
 
Wzór zlecenia pobierania próbek wody na pływalniach (do wykorzystania przez zarządzających pływalniami)
Wzór zlecenia pobierania próbek wody na pływalniach 
(wersja edytowalna dokumentu, do wykorzystania przez zarządzających pływalniami)

 2. Klienta indywidualnego, gdy wynik badania jest wykorzystywany wyłącznie dla własnych potrzeb (np. woda z działki)
kontakt: Warszawa, ul. Żelazna 79, tel. 22 620 90 01 (06) wew. 104,151

                e-mail:   anna.pawlik@wsse.waw.pl
                            halina.szewczak@wsse.waw.pl

Przed przystąpieniem do pobierania próbek należy zapoznać się z wytycznymi.