Przejdź do treści

OFERTA BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH KOSMETYKÓW

 
OFERTA BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH KOSMETYKÓW
 
Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie - Oddział Laboratoryjny Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku oferuje Państwu wykonywanie badań mikrobiologicznych kosmetyków w zakresie:
- ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych
- liczba Pseudomonas aeruginosa
- liczba Staphylococcus aureus
- liczba Candida albicans.


według PB/HŻL-18 wydanie 3, z dnia 07.04.2010 r. - metoda akredytowana.
 
Zakres i metodyka badań są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych.
 
Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zapewnienia jakości i dobrą praktyką laboratoryjną.
 
Na życzenie klienta zakres badań może być rozszerzony o oznaczanie innych drobnoustrojów.
Cena za badania uzależniona jest od zakresu badań i liczby badanych próbek.
Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w Warszawie.


WZÓR ZLECENIA na wykonanie badań żywności/materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością/kosmetyków