Przejdź do treści

Kontakt do HZL

 

Oddział Laboratoryjny Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Kierownik Marzena Czapczyk
tel.: 22 620-90-01 (06) w. 141
mail: marzena.czapczyk@wsse.waw.pl
Pracownia Badań Fizykochemicznych Żywności
Kierownik Urszula Siuchninska
tel.: 22 620-90-01 (06) w. 142
Pracownia Badań Mikrobiologicznych Żywności i Kosmetyków
Kierownik Grażyna Chmielewska
tel.: 22 620-90-01 (06) w. 144
Pracownia Badań Fizykochemicznych Przedmiotów Użytku
Kierownik Małgorzata Tyszkiewicz-Missala
tel.: 22 620-90-01 (06) w. 162
Punkt przyjmowania próbek
tel.: 22 620-90-01 (06) w. 108