Przejdź do treści

OFERTA BADAŃ ŻYWNOŚCI

 
OFERTA BADAŃ ŻYWNOŚCI
Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie – Oddział Laboratoryjny Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku oferuje Państwu wykonanie badań:
Badamy:
  • żywność pochodzenia zwierzęcego,
  • żywność pochodzenia roślinnego,
  • wyroby gotowe,
  • surowce i półprodukty.
 
Wykonujemy także badania mikrobiologiczne próbek sanitarnych (wymazy).
Wykrywamy zanieczyszczenia żywności, oraz oznaczamy substancje dodatkowe.
Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zapewnienia jakości i dobrą praktyką laboratoryjną, a jakość świadczonych usług potwierdzana jest w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.
Zakres badań ustalany jest w zależności od potrzeb klienta. 

Cena za badania uzależniona jest od zakresu badań i liczby badanych próbek.   

Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w Warszawie.
 
WZÓR ZLECENIA na wykonanie badań żywności/materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością/kosmetyków