Przejdź do treści

OFERTA BADAŃ CZYNNIKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W ŚRODOWISKU PRACY

 
OFERTA BADAŃ CZYNNIKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W ŚRODOWISKU PRACY
 
Do odwołania badania wykonujemy tylko na terenie województwa mazowieckiego.
Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie – Oddział Laboratoryjny Higieny Pracy oferuje Państwu wykonanie badań:
  1. Czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy takich jak:
       Próbki/pomiary pobierane/wykonywane są  metodą dozymetrii indywidualnej lub stacjonarnej, w tym przy użyciu analizatorów
       gazów. Analizy wykonywane są z wykorzystaniem  nowoczesnych metod instrumentalnych (chromatografii gazowej z detektorem        płomieniowo-jonizującym, oraz z detektorem masowym, spektrofotometrii UV/VIS, absorpcyjnej spektrometrii atomowej) oraz   
       metod klasycznych.
        Próbki pobierane są metodą dozymetrii indywidualnej. Oznaczenia respirabilnych włókien mineralnych wykonywane są         najnowszą techniką przy użyciu optycznego mikroskopu OLYMPUS z zastosowaniem kontrastu fazowego.
        Pomiary wykonywane są przy użyciu nowoczesnych, wysokiej klasy mierników firm: Brüel & Kjaer, Svantek, Sonopan.
  •  czynniki biologiczne -  bakterie, grzyby pleśniowe - wykonywane wg PB/EPL-58 wydanie 2 z dnia 19.10.2012 r. - metoda nieakredytowana.

2.   Czynników uciążliwych   występujących w środowisku pracy.

Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zapewnienia jakości i dobrą praktyką laboratoryjną, a jakość świadczonych usług potwierdzana jest w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.

Zakres badań ustalany jest w zależności od potrzeb klienta.
Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w Warszawie.

Zlecenie badań - wzór